Illustrasjonsbilde

VA bransjen tilpasser seg Corona

VA-bransjen er viktig for samfunnsmaskineriet og holder derfor driften igang i en krevende tid. Mens produsentene legger om driften til hjemmekontorer tar grossistene ekstra forholdsregler, slik de er gitt av myndighetene.

0

VA-bransjen følger utviklingen av Corona epidemien tett, og forholder seg til både kommunale og nasjonale myndigheters råd. All fysisk møtevirksomhet, reiser og seminarer er avviklet eller utsatt. Alle medarbeidere som kan jobbe hjemmefra gjør dette. Flere grossister har sendt ut melding der man meddeler at man vil holde åpent, men at man tar sine forholdsregler.

I en melding fra Wavin fortelles det at man opprettholder full produksjon både i Norge, Norden og Europa for øvrig. I forbindelse med leveranser og transport mot Norge, vil dette gå som normalt.

– I tillegg bygger vi opp ekstra lagerbeholdning i perioden vi nå er inne i. Våre ansatte kan nås som normalt på telefon, mail eller via våre sosiale kanaler. Vi har satt opp nye sikkerhetsrutiner for henting og levering av varer på vår fabrikk:  Ingen kommer inn på transportkontoret og/eller lageret, vi ber vennligst evt. hentekunder og sjåfører ringe 63 85 20 00 og melde sin ankomst. Vi håper at alle respekterer og følger dette, slik at vi kan opprettholde våre leveranser i denne utfordrende perioden, sier Wavin i en pressmelding. Fabrikken er ikke tilgjengelig for besøkende inntil videre.

– Å forsyne et samfunn med rent vann og lede kloakken ut er en vanskelig oppgave også under normale forhold, og ekstremt krevende i den situasjonen vi er i akkurat nå. Ingen av oss vet vel helt hva som venter oss i de nærmete ukene, men det vi i Heidenreich vet er at uansett så skal vi ha løsninger på plass slik at vi kan levere produkter til våre kunder fremover.  Vår vareforsyning går som normalt, og vi har lageret fullt av varer, sier Heidenreich i en pressemelding.

Som flere andra har Heidenreich utarbeidet en beredskapsplan, som bl.a innebærer at man har innført hjemmekontor for en stor del av arbeidsstokken, slik at man har tilgjengelig personell dersom pågangen skulle bli ekstrem.

– Vi har folk i administrative stillinger som på kort varsel kan brette opp armene og trå til med å pakke og sende ut varer dersom det skulle bli nødvendig. Alle selgerne får nå den nødvendige opplæringen til å håndtere vareutlevering over disk, slik at våre kunder fortsatt kan hente varer i butikkene våre. Samtidig har vi iverksatt svært strenge rengjøringsrutiner i butikkene våre, slik at faren for å bli smittet er svært liten. Vi vet at kommuner rundt omkring nå sender rørleggerne sine hjem, slik at de skal være friske i tilfelle de må ut og reparere vannforsyning, kloakkanlegg etc. For mange kommuner har vi også beredskapslagrene intakt, slik at vi kan levere i løpet av svært kort tid. Når alle de flotte håndverkerne skal rykke ut, er de helt avhengige av at vi som grossist har de nødvendige delene tilgjengelig og kan levere på kort varsel. Markedet kan være helt sikre på at Heidenreich vil være der, og vi skal gjøre vårt ytterste for å levere, sier Heidenreich i samme pressemelding.

I en melding informerer Biovac om at man vi så langt det er praktisk mulig vil sikre service og nødvendig kontroll/ettersyn for alle renseanlegg.
– Våre serviceteknikere har veldig god erfaring med smittevern, det følger av regler for potensiell kontakt med avløpsvann. Vi følger i tillegg Folkehelseinstituttets anbefalinger www.fhi.no. Som andre samfunnskritiske leverandører er Biovac svært godt rustet for fleksible arbeidsplasser der alle kontoransatte har full tilgang til alle systemer og informasjon utenfor kontoret. Alle avdelinger er 100% operative og det er normal tilgang på alle varer, god lagerkapasitet og foreløpig uten noen forsinkelser, sier Biovac i en pressemelding.

Biovac har tatt omfattende smittevernhensyn som bl.a. (men ikke begrenset til) omfatter endret mottakskontroll, utvidet bruk av beskyttelsesutstyr, pålegg om hjemmekontor, desinfisering, og etablering av beredskapsgrupper. Det er lagt naturlige begrensninger på kommunikasjon men man er mer aktive enn noen gang.

– Det ligger til vår bransje at vi er gode på smittevern og Biovac bidrar til at vi har et ekstra fokus på de mest utsatte gruppene våre, samtidig som vi bidrar til at leverandører og forhandlere holder hjulene i gang og opprettholder arbeidsplasser. Din kontakt kan du treffe som normalt på telefon, e-post eller Skype, sier Biovac i en pressemelding.