Coronavirus sykdomceller, 3D-gjengivelse.

Fakta om Corona til VA-bransjen

Viruset er “ikke robust”, mindre stabil i miljøet og har lav toleranse for oksidanter. Ingen spesifikke beskyttelse anbefales for ansatte som er involvert i avløpshåndtering.

0

Utbruddet av luftveissykdommen Covid 19, også kalt Corona virus, fortsetter å spre seg over hele verden. Ved siden av god hygiene er tilførsel av rent og trygt vann avgjørende for å stoppe sykdommen. Det har vært reist spørsmål om Covid 19 kan overføres via vann og avløpsvann.

Faglige organer, institusjoner og foreninger i den globale vannsektoren har vært raske med å publisere faktaark og veiledningsdokumenter og dermed begrense feilinformasjon og falske nyheter.

Om drikkevann

Verdens helseorganisasjon (WHO) utga i begynnelsen av mars en teknisk veiledning for utøvere og tilbydere av vann og avløp. Den viser til at det er ingen bevis for at det har vært smitte via drikkevann eller kloakk, og at de to viktigste overføringsveiene er luftveier eller kontakt.

Viruset er “ikke robust”, mindre stabil i miljøet og har lav toleranse for oksidanter, som klor. Konvensjonelle, sentrale vannbehandlingsmetoder som bruker «filtrering og desinfeksjon» vil inaktivere viruset», la organisasjonen til.

I områder hvor sentralisert behandling ikke er til stede, vil tradisjonelle metoder for vannbehandling i husholdning benyttes, som koking, høyt ytende ultrafiltrerings- eller nanofiltreringsfilter. I ikke-grumsete vann anbefales UV-bestråling og passende dose fritt klor.

Om avløpsvann

Når det gjelder rensing av avløpsvann, la WHO til at det “foreløpig ikke er bevis for at COVID-19-viruset har blitt overført via avløpsanlegg med eller uten rensing av avløpsvann”. Environmental Protection Agency (EPA) sa at renseanlegg for avløpsvann tar hånd om virus og andre patogener, og at viruset er «spesielt utsatt for desinfeksjon».

Ingen spesifikke beskyttelse anbefales for ansatte som er involvert i avløpshåndtering, sier det amerikansk baserte WEF*:
– Arbeidere skal følge rutiner for å forhindre eksponering for avløpsvann. Risikoen antas å være lav basert på data fra tidligere utbrudd av relaterte koronavirus, for eksempel SARS og Midt-Østen-respirasjonssyndrom (MERS).

Faktaark COVID-19 Virus

* Vannmiljøforbundet er en ideell teknisk og pedagogisk organisasjon med mer enn 34 000 individuelle medlemmer og 75 medlemsforeninger som representerer fagfolk innen vannkvalitet over hele verden.