Desinfiserer renset avløpsvann med UV-anlegg

Når Flå kommune om ikke lenge innvier sitt nye avløpsrenseanlegg, gjør man det i visshet om at virus og bakterier ikke skal kunne ende opp på nærmeste badeplass. I sommehalvåret blir nemlig alt utslippsvannet fra renseanlegget desinfisert med UV.

0

Flå kommune har nylig begynt på byggingen av renseanlegg på Elvemo, på et oppfylt område høyere enn flomnivå i Hallingsdalselva. Bakgrunnen er god vekst i kommunen, blant annet er det besluttet å bygge inntil 2.000 hytter i Turufjellet. Det nye renseanlegget er forventet å ha kapasitet til ca. år 2050, om det da bygges ca. 50 nye hytter i året.

Strenge krav

Samtidig som kommunen er i vekst er det høyere krav enn noen gang om rensing av avløpsvann i innlandet. Det er krav om 70 % reduksjon av BOF5 (maks 25mg O2/l), reduksjon av KOFcr med 75% (maks 125mg O2/l) samt reduksjon av fosfor med 93%.

Flå går dessuten en ekstra mil når det gjelder å ta ansvar for både turister og lokalbefolkning. For å hindre utslipp av mikroorganismer til den lokale badeplassen er det lagt til et ekstra rensetrinn. Her polerer man først bort små partikler i en trommelsil og deretter gis vannet en dugelig dose UV. Å desinfisere utslippet var et forslag fra rådgiver, med en løsning som er tilrettelagt for kjøre bypass vinterstid. Krav til maks innhold av bakterier er på 250TKB/100ml, ihht EUs badedirektiv for innlandsvann.

– Vi har en populær badeplass bare noen hundre meter lenger ned i elva, regnet fra utløpet av renseanlegget. Vi ønsker selvfølgelig full sikkerhet mot at mikroorganismer skal unnslippe anlegget. Derfor har vi valgt å bruke ekstra ressurser på et UV-anlegg. Det var rådgiver som kom med forslaget, og vi har fulgt deres råd, forteller Kjell Erik Østdahl, prosjektleder ved Flå kommune til Vanytt.

Biovac bygger avløpsrenseanlegg til Flå Kommune. Ansvarlig for leveransen er Eskil Møllegaard( t.v) og Kenneth Haugseth, her  avbildet i et Biovac SBR-01-10 N, et nedgravd renseanlegg for avløpsvann.

Varierende belastning

Asplan Viak er kommunens rådgiver på anlegget og etter at spesifikasjon ble utarbeidet i fjor var det Biovac som fikk leveransen.

Selve renseprosessen i anlegget er en SBR-løsning dimensjonert for 2500 pe. Imidlertid støper man allerede nå en større «mage» på anlegget, slik at alt er klart til å kunne doble kapasiteten med beskjedne investeringer, da ved senere å installere flere deler i selve prosessen.

– Et av kravene til anlegget er at det skal kunne rense effektivt ved varierende belastning, slik at vi overholder kravene også med slike påslipp. Det er slik det gjerne blir i forbindelse med hytter, mengden avløpsvann er sterkt sesong- og helgebetonet, forklarer Østdahl.

SBR prosessen er nettopp velegnet i områder med varierende belastning, da det er mulig å holde liv i de biologiske kulturene i lengre perioder. Ved redusert tilførsel av avløpsvann, starter og stopper anlegget sine bioreaktorer etter behov, og reaktorene blir pauseluftet slik at de kan overleve i lang tid før neste dose avløpsvann ankommer.

Avløps UV: Lampekonfigurasjonen er veldig tett slik at avstanden som hver lampe trenger å gjennomlyse med UV-C lys er kortest mulig, en type UV som er spesielt utviklet for avløpsvann.

Praktisk løsning

Før SBR prosessen passerer avløpsvannet en innløpssil og et sandfang, mens slammet fra SBR går til en avvanner og videre til et containersystem. Mens SBR anlegget ligger i kjeller er det prosessmessige med unntak av slamavvanner plassert på bakkeplan. Slamavvanner er plassert i andre etasje, slik at det avvannede slammet faller rett ned i container. På denne måten slipper man helt å benytte seg av skruer for transport av slam.
Anlegget er tilrettelagt for levering av septikslam.
Garanti er gitt for at tørrstoffinnhold etter avvanning, med spesifisert maksimalt polymer-forbruk, gjenvinningsgrad og suspendert stoff i utløpsvannet. Anlegget skal i en prøveperiode på 6 måneder ha stabil drift, og i denne perioden overholde alle garantiene i tilbudet, før anlegget overtas av byggherre. Leveransen inkluderer igangkjøring, inntrimming og optimalisering av anlegget inklusive feilretting og garantitesting. Til polering av avløpsvannet er det installert et NP Trommelfilter Type T1628 med 30my duk, og deretter et UV anlegg av type Wedeco LBX 400e, med stråleintensitet på 2,4 kW. Trommelfilter og UV er levert av Sterner.

Se presentasjon av UV (inneholder reklame)