Erik Bjørløw Dye t.v. og Geir Skjørberg. Henholdsvis avtroppende og påtroppende daglig leder i Basal. (Foto: Basal) 

Basal får ny daglig leder

Han er utdannet markedsøkonom, og har mange års erfaring fra byggevaresektoren. Sist fra Christiania Spigerverk, der han satt som administrerende direktør i fem år. VA-sektoren kjenner han også godt til.

0

Geir Skjørberg (57) er ansatt som daglig leder i Basal. Tar over «spakene» i april. Han er utdannet markedsøkonom, og har mange års erfaring fra byggevaresektoren. Sist fra Christiania Spigerverk, der han satt som administrerende direktør i fem år. VA-sektoren kjenner han også godt til. Nå ser han fram til å jobbe sammen med eiere og bedrifter med felles mål. 

– Basal er et konsept og system som fungerer veldig, veldig bra. Jeg gleder meg til jobben med å drive det videre. Først og fremst skal jeg sørge for at den jobben som allerede er satt i gang i Basal videreføres. Vi skal også tilføre nye elementer, utnytte digitale plattformer, intensivere vår tilstedeværelse i media og aktivt bearbeide byggherre, prosjekterende og utførende, sier Geir Skjørberg.

Skjørberg mener miljø, overvannshåndtering og renseteknologi er noen av de viktigste utfordringene VA-sektoren står overfor. Standardisering av løsninger er viktig for å bygge gode, miljøvennlige løsninger på en effektiv måte. 

– Jeg tror også det blir viktigere fremover å kunne levere en komplett løsning for byggherrene. Aqua-Safe vannkum er et eksempel på dette, sier Skjørberg, som tar over etter Erik Bjørløw Dye, som nå blir pensjonist etter 18 år som daglig leder i Basal. 

Basal er Norges største VA-leverandør, med rør og kummer i betong som viktigste produktområder. Vi er store på produksjon av avløpsrør, løsninger for fordrøyning, infiltrasjon og overvannshåndtering, samt vannkummer og renneløpskummer.

Basal er organisert som en kjede og eies av 14 produsenter og leverandører av VA-produkter, som distribuerer fra totalt 28 steder spredt rundt i hele Norge. Samtlige produsenter i Basal er underlagt streng intern kontroll samt 3. partskontroll av Kontrollrådet. Alle rør og kummer som merkes ”BASAL” produseres i henhold til Norsk Standard, og kan benyttes om hverandre uavhengig av produsent.

Aqua-Safe vannkum. Leveres komplett, direkte på grøftekanten og følger kravene i VA-miljøblad nr. 112.