En gang til høsten skal Sarpsborg bystyre her i rådhuset bestemme om det blir samarbeid med Fredrikstad om avløpsrensing.

Tegner på tre alternative løsninger til renseanlegg

Sarpsborg og Fredrikstad har ikke klart å bli enige om felles avløpsrensing. For tiden prosjekteres det tre ulike alternativer, mens man trolig hadde klart seg med ett. Mye tyder på at det hele avgjøres politisk på slutten av året.

0

Fredrikstad og Sarpsborg kommuner har fått ultimatum fra Fylkesmannen i Viken om å oppgradere renseanleggene. Hvis man ikke kommer i gang med planleggingen vanker det millionbøter til begge.

Sarpsborg slapp med skrekken for kjempemessig miljøbot

En mill i bot hver er ingen aprilspøk for nabokommuner

Mange har tidligere tatt til orde for å bygge et felles anlegg, stordriftsfordelene er betydelige i avløpsrensing, særlig om man ser på investeringer, bærekraft og ressursutnyttelse, som produksjon av biogass. Avløpsrensing er blitt industri, og verdiskapning er på agendaen. Ved Veas i Bærum har man allerede store inntekter fra salg av biogass.

Vil rense avløpsvannet gratis

I praksis ville dette bety at Frevar, som eies av Fredrikstad kommune, oppgraderer anlegget, og at man kobler kloakken sammen. De to kommunene er allerede i ferd med å vokse sammen på mange andre områder.

Men å finne en felles løsning har vært vanskelig. I mellomtiden tegner Norconsult videre på utvidelse av Sarpsborgs eget renseanlegg på Alvim, mens Multiconsult sammen med Envidan bistår Frevar med forprosjekt og teknologivalg for utvidelse av Frevars anlegg på Øra, her prosjekterer man både med og uten Sarpsborgs kloakk.

Dette betyr at man prosjekterer tre løsninger.

– I henhold til kommunestyrevedtak i Fredrikstad kommune tegner rådgiver Multiconsult det nye Frevar anlegget med to alternative volumstrømmer i samme prosjekt. I henhold til bystyrevedtak i Sarpsborg kommune er Sarpsborg med og betaler for dette arbeidet, forteller leder for Frevar, Fredrik Hellstrøm til VAnytt.

Samtidig tegner altså Sarpsborg videre på utvidelse av eget anlegg.

– Sarpsborg er med på kostnader ved felles anlegg. Det står litt om teknisk og økonomisk usikkerhet i den politiske saken. Hovedårsaken er at vi kun har et forprosjekt, og ikke en full prosjektering. Derfor er det fortsatt stor usikkerhet knyttet til disse prosjektene, og vi er nå i gang med prosjektering. Vi følger en fremdriftsplan som vi er enige med Fylkesmannen om. I følge denne skal beslutning være tatt før 31.12.2020. Slik det ser ut nå vil Bystyret behandle saken i oktober eller november, sier ordfører i Sarpsborg Sindre Martinsen-Evje(Ap) i en kommentar.

De tekniske og økonomiske usikkerhetene har det imidlertid vært vanskelig for VAnytt å få klarhet i. Ordfører Martinsen-Evje har ingen andre informasjoner å gi og viser i en epost til bystyrets vedtak.

Men etter hva VAnytt har bragt på det rene har de rådende krefter i bystyrene i nabobyene ikke klart å bli enige på et sentralt punkt, som går på eierskap. Sarpsborg bystyres flertall setter som betingelse at et anlegg på Øra skal eies av de to byene i fellesskap (IKS).

Fredrikstad derimot, vil eie anlegget og selge tjenester til Sarpsborg. Kommunedirektør Nina Tangnæs Grønvold ønsket ifølge Fredriksstad blad å si ja til et interkommunalt opplegg, men forslaget ble nedstemt i bystyret i Fredrikstad.

Et spørsmål er også hva som skal skje med gjelden til Alvim-anlegget, som må nedskrives med 160 mill. Skal dette dekkes av Sarpsborgs innbyggere alene, eller skal folk i Fredrikstad være med og spleise?

Fylkesmannen i Oslo og Viken har satt strenge frister. Begge kommuner skal være i drift senest 1. juli 2025, hvis ikke blir det bøter i mangemillionerklassen.