Illustrasjonbilde

Tørst by skal sprenge stort under bakken i sommer

Første store kontrakt i prosjekt Ny vannforsyning Oslo blir trolig signert i juni. Utførelsesentreprisen er knyttet til bygging av ny vannforsyning til Oslo, og omfatter fjellhaller på Huseby og tre tunneler på totalt fem kilometer – hvor 1 200 000 m3 fjell skal sprenges ut.

0

Kontrakten er den første utførelsesentreprisen i Norges største vann- og avløpsprosjekt, som er Oslo kommunes største enkeltinvestering noensinne. Det er Vann- og avløpsetaten som har ansvar for prosjektet. 

Etter tilbudsfristen for den første kontrakten 16. mars 2020 har arbeidet med vurderinger av innkomne tilbud pågått for fullt.

-Vi er glade for at de største norske entreprenørene har vist interesse for denne kontrakten. Norsk kompetanse på sprengning av tunneler og bergrom er i verdensklasse, og dette er en krevende jobb som innebefatter arbeider i flere tett befolkede områder, forteller etatsdirektør Anna Maria Aursund i Vann- og avløpsetaten i Oslo kommune i en pressemelding.

Illustrasjonsbilde

Trygger vannforsyning

I dag får 90 % av Oslos innbyggere vann fra Oset vannbehandlingsanlegg ved Maridalsvannet. Hvis noe skjer med vanntilførselen herfra, står store deler av byen uten vann etter kort tid. Hovedstaden trenger en reserve vannforsyning for å sikre byen tilgang på drikkevann i en situasjon vanntilførselen fra hovedvannkilden settes ut av spill.

Holsfjorden i Buskerud er råvannskilde. Fra Vefsrud i Lier skal det bygges en 19 kilometer lang tunnel gjennom Lier, Hole og Bærum til Huseby vest i Oslo. Råvannet ledes inn til et vannbehandlingsanlegg som bygges under Husebyskogen. Videre skal man bygge en rentvannstunnel fra Huseby og inn til Oslo sentrum for å føre drikkevannet inn på Oslos eksisterende nett.

En av åtte store 

Bystyret fattet vedtaket om prosjekt Ny vannforsyning Oslo i november i fjor, sammen med en kostnadsramme på 12,5 milliarder kroner. Kontrakten er den første av i alt åtte store kontrakter i prosjektet. Den omfatter sprengning av fjellhaller til vannbehandlingsanlegget, to adkomsttunneler og en tunnel for overløpsvann.

Oppstart for arbeidet på anleggsplassene er avhengig av den pågående behandlingen av klager som har kommet inn på reguleringsplanvedtaket. Forventingen er å kunne signere denne kontrakten i juni.

De fysiske arbeidene har forventet oppstart sommeren 2020. Skanska er innstilt på første plass til kontrakten.