Har fått godkjent renseanlegg for sesongbruk

Renseanlegg for hytte og enebolig må tåle å stå uten belastning i flere uker uten at det går ut over renseevnen. Hvis ikke vil anlegget kunne føre til betydelige utslipp og forurense nærområdet. For å dokumentere denne evnen har Klaro gjennomført en grundig test og innlemmet denne i godkjenningen fra Sintef.

0

Det er kommunen som er lokal myndighet for den som skal installere renseanlegg for hytte eller enebolig her i landet. Alle kommuner stiller krav om at renseanlegg er testet og godkjent av uavhengig instans, noe som gjøres i en rekke europeiske land. For å ha kvaliteten på det rene for norske forhold har Klaro nylig testet renseanlegget en ekstra gang. Dette forgikk hos Pia, som er Europas største godkjente uavhengige laboratorium for testing av renseanlegg.

– Det er en stor dag for oss. Vi er veldig tilfreds med godkjeningen fra Sintef, denne bygger på resultatene fra det vi kaller hyttetesten som Pia har gjennomført, sier Øystein Vereide hos Klaro i Risør.

Anlegget til Klaro er fra før av testet hos europeiske instanser etter EU-normer, men man gjennomfører denne egne testen for å dokumentere evnen til å takle pauser i belastningen.

Trygt

Dokumentasjonen fra Sintef beviser at man trygt kan anbefale renseanlegget til alle typer kunder, og særlig de som har hus eller hytte stående ledig i perioder. Noe som ikke er uvanlig for norske familier.

– Grunnen til at slike tester gjøres er at renseanleggene som vi tilbyr baserer seg på naturlige prosesser, av samme bakterietype som man finner i naturen. Renseanlegget har så og si en levende fabrikk innvendig, også kalt biokultur. Hvis man ikke designer anlegget på riktig måte kan disse naturlige bakteriene reduseres sterkt i antall når de ikke får næring fra kloakk. Når da man kommer på hytta etter noen ukers pause og skrur full kloakk på røret risikerer man at bakteriene ikke henger med og at de bruker alt for lang tid på å bygge seg opp i antall. Dermed risikerer man å slippe ut forurensning i mange dager, det er jo noe ingen ønsker skal skje, sier Vereide.

Sintef godkjenning

At Klaros anlegg holder mål i så måte er Vereide svært fornøyd med å få slått fast. På slutten av fjoråret testet Klaro et av sine anlegg ved Pia, og resultatet dokumenterte at anlegget etter en hvileperiode raskt etablerte renseevnen og holdt denne stabilt høy med god margin over lengre tid.

I testen ble Klaro renseanlegg testet over en periode på 28 uker uten tilførsel av avløpsvann til anlegget, etterfulgt av 3 uker med vanlig belastning. Målinger for bestemmelse av renseeffekt ble foretatt daglig de første fire dagene etter at belastningen ble gjenopptatt, og deretter ytterligere seks ganger de påfølgende 3 ukene.

– Vi er ikke overrasket over at resultatene gjør at Sintef kan godkjenne anlegget, men faktisk er vi litt overrasket over den høye effekten, den viser at anlegget henger med, sier Vereide.

Øystein Vereide hos Klaro Renseanlegg

Sesongbruk

Sintef konkludere da også med at «Testresultatene dokumenterer at Klaro .. renseanlegg er egnet for boliger, fritidsboliger og hytter med sesongbruk der boenheten står ubenyttet i perioder av året. Dette gjelder for utslippssted i områder der det stilles krav om minimum 90 % reduksjon av fosfor og 90 %reduksjon av BOF.»

– Gjennomsnittlig renseeffekt for BOFs og Tot-P etter at belastningen ble gjenopptatt var dessuten svært høy, henholdsvis 95,2 % og 94,0 %. (Første dag med målinger er da utelatt, noe som er vanlig for slike tester). Resultatene viser forøvrig at renseeffekten for BOFs var > 90% for samtlige målinger, mens renseeffekten for fosfor var < 90% den første og den 8. dagen etter at belastningen ble gjenopptatt, og > 90% for øvrige målinger, forteller Vereide.

Slamtømming

Sintef godkjenner ikke bare renseanlegg med hensyn på renseevne men angir dessuten hvor ofte man må regne med at anlegget må tømmes.

– I tillegg til å ha et design som tåler lengre perioder uten belastning har vi lagt inn en ekstra margin for lagring av slam. Det er fordi det er ulike rutiner for tømming i den enkelte kommune. Noen kommuner tømmer bare en gang pr år, mens andre kun annet hvert år, forteller Vereide.

Hvis slamlageret er lite vil det gå fullt. Da har man valget mellom å bestille en ekstra tømming hos kommunen eller å ikke foreta seg noe. Dette vil imidlertid gå sterkt ut over anleggets renseevne, og man vil forurense resipienten og naturen. Begge alternativer kan bety store ekstra kostnader.

– Å bestille en ekstra tømming blir ofte dyrt. Hvis slamlageret er fullt kan dette føre til både forurensing av miljø og sjenanse for naboene. Ingen av delen er noe å trakte etter, derfor anbefaler vi alle som skal kjøpe anlegg å ta en prat med kommunen angående lokale tømmerutiner før man velger anlegg, så slipper man å bekymre seg for at anlegget skal begynne å gulpe, forteller Øystein Vereide ved Klaro Renseanlegg i Risør.