Multiconsult skal utrede VEAS sitt nye administrasjonsbygg «Vannhuset» ved renseanlegget i Slemmestad. Foto: Multiconsult

Framtidsrettet renseanlegg vil bygge nytt vannhus

Veas ønsker seg et nytt administrasjonsbygg ved renseanlegget i Slemmestad.  Nylig ble det holdt en konkurranse for å velge rådgiver.

0

Veas er i vekst og har klare ambisjoner om å utvikle og utvide virksomheten på Slemmestad. Nå har man behov for større plass på administrasjonssiden og vurdere ulike løsninger.

Vil rense avløpsvannet gratis

Veas ønsker dermed bistand i forbindelse med utredning av alternative konsepter for «Vannhuset», som blir navnet på det nye administrasjonsbygget, som vil få sin form enten som nybygg eller som en rehabilitering av det eksisterende bygget.

Nylig ble det holdt en konkurranse for å velge rådgiver, og man fant ut at Multiconsult  skal bistå Veas med utredninger i tidlig fase og strategiutvikling for «Vannhuset».

Oppdragsleder Amin Haddadi i Multiconsult

– Dette er et tverrfaglig oppdrag med store ambisjoner om miljø og bærekraft. Vi bistår Veas i utviklingen av et svært spennende og fremtidsrettet prosjekt. I konseptvalgutredningen skal vi bistå med både valg av riktig konsept som tilfredsstiller deres fremtidige behov, samt hjelpe til med valg av strategier for anskaffelse, entrepriseform og gjennomføringsmodell, sier oppdragsleder Amin Haddadi i Multiconsult.

Prosjektet startet umiddelbart etter påske. Leveranser knyttet til KVU og strategi skal være klar i oktober

Veas renser avløpsvann fra befolkning og næringsvirksomhet i Oslo, Bærum, Asker og Nesodden og gjenvinner ressurser i form av varme, biogass og jordforbedringsmiddel. Selskapet er et interkommunalt samarbeid og behandler vann fra eierkommunene tilsvarende 750.000 personer. Veas skal gå fra å være et renseanlegg til å bli en ressursfabrikk. I en sirkulær økonomi vil ressursene i avløpsvannet og annet avfall omskapes til nyttige og klimasmarte produkter som kommer innbyggerne til gode.