Nytt pionerstudium i håndtering av spillvann og overvann
Tor Jørgen Askim (NAML), Harry Bjerkeng (Nordisk Håndverksforum), Oddgeir Tobiassen (Rørentreprenørene Norge), Finn Bangsrud (MEF), Anne Hagen Bakken (Norges grønne fagskole – Vea) og Finn Andersen (MEF) har jobbet med utviklingen av fagskole utdanningen “Sirkulær disponering av vann – vann som ressurs”. .

Nytt pionerstudium i håndtering av spillvann og overvann

Norges grønne fagskole – Vea lanserer nytt fagskoletilbud innen håndtering av spillvann og overvann. Studiet er tverrfaglig og legger særlig opp til å behandle vann som en ressurs. Studiet er kommet til blant annet takket være et samarbeid mellom EU, skolen og norske bransjeorganisasjoner.

0

Det er stort etterslep på kompetanse rundt VA og vannhåndtering, både innen kommunesektor, blant entreprenører, i rørbransjen og blant planleggere generelt. Dagens tilvekst av ingeniører og fagutdannede innen vann- og miljøteknikk er for lav, og det må utdannes og rekrutteres mange nye medarbeidere i årene framover for å kunne ta tak i etterslepet. Det er behov for flere kompetente folk på alle nivåer i alle deler av bransjen.

Et nytt tverrfaglig studium i emnet håndtering av spillvann og overvann starter allerede til høsten, og fagplanene er utviklet sammen en rekke europeiske utdanningsmyndigheter, sammen med MEF, Rørentreprenørene Norge og NAML ( Norsk anleggsgartnere, miljø – og landskapsentreprenører). Studiet er lagt opp til deltid og går over et år, inkludert syv faglige samlinger på tre dager på skolen i internat.

– Studiet ble godkjent så sent, så tiden har vært knapp for de som skulle bestemme seg og for oss som skulle markedsføre det. Men interessen har vært god, så det er såpass med søkere at studiet kjøres igang, fortsatt er det enkelte ledige plasser , forteller Grethe Bøhn Busterud ved Vea, Norges Grønne Fagskole på Moelv.

– Dette er et etterlengtet tilbud for VA-bransjen, sier Bøhn Busterud.

Tverrfaglig

– Studiet er et tverrfaglig tilbud som behandler vann som en ressurs. Dette synes vi er både spennende og fremtidsrettet, sier prosjektleder Tor Jørgen Askim i Naml – som har deltatt i utviklingen av studiet.

– Vann brukes i dag til mange ulike formål. Uavhengig av formålet er det som oftest drikkevann som er vannkilden, og vi mener at vi må bli flinkere til å bruke vann av ulike kvaliteter til ulike formål. Dette er det spennende utgangspunktet vårt for en mer bærekraftig bruk av vann, legger Askim til.

Initiativet til det nye studiet ved Vea kommer fra Hanse-Parlament i Hamburg, som leder det europeiske prosjektet Management and Technologies of Water, Waste Water, Waste and Circular Economy ( WWW&CE).

Hanse-Parlamentet består av 50 håndverksorganisasjoner i elleve land rundt Østersjøen, og norsk partner er Nordisk Håndverksforum. Dette er en nordisk nettverksorganisasjon som ble startet på 90-tallet av dyktige håndverkere som så verdien av et nordisk samarbeid innenfor håndverk, og deres største innsatser har vært innenfor de mindre håndverksfagene.

Et pionertiltak

Styreleder Harry Bjerkeng i Nordisk Håndverksforum forteller at skadene vann og overvann på avveie medfører er den direkte foranledningen for den norske medvirkningen til WWW&CE-prosjektet , som er et pionertiltak.

– Prosjektet ble lansert under tørkesommeren i 2018, som genererte adskillig politisk oppmerksomhet omkring temaet vann. Dyktige håndverkere så på konsekvensene, og konkluderte med at dette er noe vi må begynne å arbeide langt mer proaktivt med enn vi har gjort hittil. Vi kan ikke oppleve 2018 på nytt igjen, sier han.

– Hanse-Parlamentet har gjennom de siste 20 årene drevet fram et stort antall kompetanserettede prosjekter innen håndverk, og de har en god track record med mange vellykkede prosjekt med god spredning. Vi er glad for at de ville ha Norge med på dette prosjektet, og like glad for at vi nå har funnet gode norske samarbeidspartnere i Norges grønne fagskole – Vea, Maskinentreprenørenes Forbund, Rørentreprenørene Norge og Naml, konkluderer Harry Bjerkeng.

Oppstart til høsten

Vann fra nedbørperiodene og gjenbruk av vann fra husholdningene representerer en ressurs som per i dag i liten grad er utnyttet. Studiet gir kunnskap om hvordan man kan håndtere vannressursene sirkulærøkonomisk. Dette innebærer å gjenbruke og utnytte vannet på en bedre måte enn i dag, noe som sannsynlig vil bli etterspurt i økende grad.

– Norges grønne fagskole – Vea er eier av studiet, og er akkreditert for selv å kunne godkjenne nye undervisningstilbud, men siden dette studiet omfatter målgrupper vi ikke har i akkrediteringen vår har det vær innom NOKUT for godkjenning. Nå er alt klart og vi starter vi opp i uke 38, forteller avdelingsleder for fagskoleutdanning, Anne Hagen Bakken ved Vea.

–  Målgruppene er anleggsgartnere, rørleggere og maskinentreprenører, og NOKUT synes det er spennende med et tverrfaglig studie for disse tre fagene, som jo griper direkte inn i hverandre på anleggsplassene når det gjelder håndtering av spillvann og overflatevann, legger hun til.
Studiet vil gi 30 studiepoeng, og det vil gå over ett år med samlinger på Vea i tillegg til nettbasert undervisning.

Erasmus +

Det nye studietilbudet ved Vea er et europeisk prosjekt der Norge samarbeider med seks andre land om kvalitetsmål. Prosjektet mottar EU-støtte gjennom Erasmus + ordningen.

– Vi har allerede møtt dyktige kollegaer fra Østerrike, Ungarn, Tysland, Litauen og Polen. Vi har fått inspirasjon fra land som har problemer med vannhåndtering, og vi har tatt viktige steg i retning av et forslag til studieplan for et høyere yrkesfaglig utdanningstilbud som tar sikte på oppstart fra høsten 2020, sier Tor Jørgen Askim i Naml.

– Klimaendringene er betydelige og til dels alvorlige, skadeomfanget er stort og voksende og vi tror at bedrifter og håndverkere med kunnskaper om tiltak på eksisterende bygninger og uteområder vil bli etterspurte. Framtidige bygg- og landskapsløsninger vil møte krav om bedre planlegging og økt kunnskap om teknologi, også inne i bygningene, for å redusere andelen av spillvann og øke andelen gjenvinning og ombruk av vann. Vellykkede resultater finnes og vil inngå i opplæringen, legger han til.

Norges grønne fagskole – Vea ble etablert i 1923 og tilbyr blant annet høyere yrkesfaglig utdanning innen grønne design- og miljøfag.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com