Et viktig argument for å benytte offentlige midler til vann og avløp i disse Koronatider er at disse investeringene vil holde i 100 år, og det vi investerer i dag vil tre generasjoner ha glede og nytte av, sier Trond Alm i Rørinspeksjon Norge.

En passende anledning for å ta igjen etterslepet

Oppfordrer ledningseierne til å framskynde en rekke oppgaver nå som det er forholdsvis stille på andre områder. Hos private kan inspeksjon i større grad utføres uforstyrret og langt mer effektivt enn ved normal drift.

0

Rørinspeksjon Norge minner om at det viktig å holde hjulene i gang under korona-pandemien. Trond Alm, leder i RINs faggruppe for spyling, foreslår at ledningseierne framskynder en rekke oppgaver nå som det er forholdsvis stille på andre områder.
Ved å iverksette så mange prosjekter som mulig kan ledningseierne og norsk vannbransje utnytte muligheten til aktiv drift og vedlikehold nå som mange offentlige bygg er stengt eller ute av drift.
-En ideell anledning for inspeksjon av ledningsnett både ute i felt og inne i bygninger, påpeker Alm, som understreker at selskaper tilknyttet RIN tar koronasituasjonen på alvor og følger myndighetenes råd med tanke på smitteforebygging.

Dette er et eksempel på hva en rørinspektør kan oppdage under bakken.

Etterslep

Samfunnet har et etterslep innen vedlikehold for offentlig vannforsyning beregnet til 220 milliarder, mens det tilsvarende etterslepet på avløp er beregnet til 170 milliarder. Det viser en kartlegging utført av Rådgivende Ingeniørers Forening.
– Dersom noe av dette etterslepet kunne vært knappet inn ville det bety mye for norsk infrastruktur. Den største redselen til en kommune er jo nettopp at de ikke klarer å håndtere avløpet dersom det skulle oppstå vannavslag. Jeg minner om at deler av verdikjeden har vært nødt til å permittere  på grunn av bortfall av oppdrag. Mange kommuner setter prosjekter på vent, selv om det finnes hederlige unntak. Vi skal heller ikke glemme abonnentene som vil få oppgraderte anlegg uten driftsforstyrrelser, sier Alm, som peker på at å satse på vann og avløp som en del av infrastrukturen vil være et godt tiltak og engasjere mange, fra konsulenter til rørprodusenter, grossister, entreprenører og operatører.

Mye gammelt

Alm viser til at det privat ledningsnettet der særlig stikkledninger ofte er eldre og dårligere enn de offentlige rørene.
– Det er viktig å sikre at også private ledninger «holder vann» når kommunen investerer millioner av kroner hvert år på fornyelse av hovedledningene. Stikkledningene er en del av helheten, mener Alm, som viser til at man som regel finner feil på 70 prosent av alle private anlegg når man kjører en rørinspeksjon.
I dag står mange næringsbygg tomme på grunn av korona-situasjonen, og da er det en gylden mulighet også for RIN-operatører til å utføre tilstandskontroll med blant annet vedlikeholdsspyling og rørinspeksjon, mener Am.
Jobben kan nå utføres uforstyrret og dermed langt mer effektivt enn om byggene var i normal drift.
– Rørene i bygninger som har stått tomme kan ha tørket inn og faren for kloakkstopp er dermed absolutt tilstede når byggene igjen blir tatt i bruk. Man skal også være oppmerksom på legionella-faren når vannet nå har stått halvlunkent i rørene i flere uker.

Holder avstand

Rørinspeksjon kan pågå uten at vi er i nærkontakt med mennesker. I tråd med anbefalinger og retningslinjer har RIN-medlemmen iverksatt hygienetiltak og praktiserer beskyttelse og avstand til kollegaer, kunder og andre.
– Noen timer uten avløp er ofte det hele som skal til for at vi kan gjennomføre våre arbeider, sier Trond Alm, som sterkt anbefaler å utnytte korona-pandemien til å ruste opp vann- og avløpsnettet både i det offentlige og private markedet.
-Det er mange dyktige fagfolk rundt om i landet, med spesialkompetanse og innen rørinspeksjon og spyling som kan bidra til en oppgradering av ledningsnettet i disse vanskelige tidene, avslutter Trond Alm.
Oversikt over rørspesialister fordelt på de enkelte regionene i Norge finner du på rin-norge.no