Enklere både å søke og behandle søknader om utslippstillatelse

Innføringen av EUs vanndirektiv i Norge har satt i gang en opprydningsaksjon for å redusere forurensningen fra avløpsvann i spredt bebyggelse. Programvarehuset Powel har utviklet en løsning for digital søknad om utslippstillatelse, som gjør jobben enklere for entreprenører, rørleggere og kommuner.

0

Den nye søknadstypen som nå er tilgjengelig i Powel Entreprenørportal hjelper entreprenører og rørleggere både med å søke om utslippstillatelse, og med å ferdigmelde nybygde anlegg. Løsningen ble nylig sluppet på markedet og presentert på et webinar.

– Det foregår en veldig viktig jobb på dette området i Norge og i Europa. Det eksisterer mange gamle, underdimensjonerte og feilbygde anlegg rundt omkring, og renseeffekten fra disse anleggene er såpass dårlig at det gir en markant forurensningsbelastning i lokale vassdrag og innsjøer. Ved hjelp av effektive digitale verktøy blir det enklere for entreprenører og rørleggere å søke om utslippstillatelse. Det blir samtidig enklere for kommunen å behandle slike søknader, eller å pålegge grunneiere å skifte ut gamle anlegg, sier Dag Erik Haavimb i Powel Environment.

Sparer mye tid på dokumentasjon
Det er kommunene som er ansvarlige for å følge opp grunneiere som har private avløpsanlegg. En søknad om utslippstillatelse kan for eksempel komme i forbindelse med bygging av nye boliger i spredt bebyggelse, eller om kommunen pålegger en eier av eksisterende anlegg å oppgradere dette. Den nye løsningen i Entreprenørportal gir ulike fagfirma en effektiv og oversiktlig selvbetjeningsløsning for søknader og sluttdokumentasjon. Det forenkler deres arbeidsflyt og gir bedre oversikt over pågående saker.

Samtidig blir kommunikasjonen, oppfølgingen og dokumentasjonsjobben for saksbehandlerne i kommunen langt enklere. Løsningen gir søker mulighet til å dokumentere anlegget med alle komponenter ved hjelp av et kart. Dette gir en god oversikt over det planlagte og ferdigbygde anlegget både for søkeren og kommunen.

Dag Erik Haavimb gjennomgikk nylig den nye programvaremodulen på et webinar, der han jobbet hjemmefra

– Den digitale søknadsprosessen bidrar til at kommunen får nødvendig dokumentasjon om brukerinteresser, forundersøkelser og resipientvurderinger, som grunnlag for kommunens saksbehandling. Når rørleggeren sender inn en søknad og etter hvert sluttdokumentasjon på et nytt anlegg, så flyter all relevant informasjon om anlegget og de komponenter anlegget består av automatisk inn i kommunen sitt system. Over tid vil dette heve kvaliteten på kommunens oversikt over eksisterende anlegg. Dette sparer også kommunen for manuell registrering og dermed også mye tid, sier Haavimb.

Stor interesse under webinar

Kommunikasjonen mellom kommunen sin løsning i Private Anlegg og Entreprenørportal går sømløst. Powel har allerede begynt å tilby digital søknad om utslippstillatelse, og responsen fra markedet er god.

– Vi jobber nå med å få denne løsningen igangsatt i en rekke norske kommuner. Responsen har vært veldig god. Vi gjennomførte nylig et webinar hvor flere hundre deltok, og etter dette har vi fått mange henvendelser. Det er gøy å hjelpe både entreprenører, rørleggere og ikke minst kommunene med å forenkle arbeidsprosessene i hverdagen, og til syvende og sist bidra til mindre forurensning av norsk natur, sier Dag Erik Haavimb.

Fakta om utslippstillatelse:

  • Ny digital søknad om utslippstillatelse for rørleggere og entreprenører.
  • Mulighet for å dokumentere anlegget med alle komponenter i et kart.
  • Bedre oversikt og dokumentasjon av planlagte og ferdigbygde anlegg for kommunen.
  • Konfigurasjon av løsningen, slik at søknad om utslippstillatelse inneholder nok informasjon til at den fungerer som søknad om tillatelse til bygging av anlegget etter plan- og bygningsloven.

Powel er et internasjonalt programvareselskap med norske røtter. Våre kunder kommer hovedsakelig fra energi- og anleggsbransjen, samt det offentlige. Innovasjon og bærekraft er i hjertet av alt vi gjør. Vi hjelper våre kunder til å jobbe smartere og mer effektivt, for å øke lønnsomheten og ta vare på miljøet. Powel AS ble etablert i 1996 og har i dag 1300 kunder i over 20 land.