Har tatt kioskdrift over i vann og avløp

Det åpnes stadig nye kiosker her i landet, men ikke for å selge pølser, aviser og snus. Fremoverlente kommuner og iks’er ønsker å levere vann engros uten fare for liv og helse. Ideen kommer fra Sverige, der det leveres vann og avløp til alle døgnets alle tider.

0

I mange kommuner foregår det fortsatt ukontrollert og ulovlig tapping fra drikkevannsnettet, noe som i verste fall kan føre til forurensning av vannkvaliteten. Det kan være en entreprenør som trenger vann til et prosjekt, en bil som skal sørge for vasking av tuneller, kommunens egne spylebiler, eller til legging av is til skøytebane på idrettsplassen. Å få tilgang til store mengder av vann på kort tid er mange steder et økende behov som ikke er så enkelt å dekke.

Slutt på ukontrollert tapping

Det vanligste er at kommunen peker ut en kum, ventil eller hydrant hvor «brukerne» kan fylle tanken etter behov. Disse alternativene fører ofte til ukontrollert tapping – man har ikke oversikt over hvem som tapper, man har ikke oversikt over mengdene, og sist, men ikke minst – man har ikke oversikt over mulige tilbakeslag på nettet.

– Enhver uautorisert tapping av vann medfører risiko for fare, og sikring mot tilbakeslag av forurensning til nettet er svært viktig. Uvedkommende bør ikke ha tilgang til drikkevannssystemet, og derfor velger stadig flere kommuner å anlegge en vannkiosk der alt er tilrettelagt for den som trenger vann i større mengder. Kommunen registrerer hver bruker, og det programmeres en nøkkel til hver enhet som ønsker å fylle vann.  Mange kommuner ønsker orden på dette og derfor monterer vi stadig flere vannkiosker, forteller Helene Grannes ved KZ Handels på Tofte, som i løpet av et par år har levert flere dusin vannkiosker til norske kommuner. Alle vannkiosker som leveres KZ Handels har forøvrig minimum klasse 4 tilbakeslagssikring.

Vannkiosk på sokkel i Larvik

Sikkerhet og kontroll

Med vannkiosk blir det demed slutt på å tappe vann fra brannhydranter, som ofte fører til styrttapping eller feilhåndtering/skader på hydrantene.
– Vannkiosker kan blant annet leveres som nedgravd løsning i en spesialprodusert kum, som en mobil enhet i container, for montering i eksisterende bygg, eller som en ferdig produsert enhet/stasjon. Vi har levert 30 slik hittil, og med PLS’en og web-løsningen med innlogging til egen hjemmeside kan man til enhver tid følge med på aktiviteten i kiosken. Det gir kommunen full kontroll på hva som foregår, sier Grannes

Systemet består av ett elektronisk kontrollskap som ved hjelp av en nøkkel identifiserer brukeren og gir nødvendig info før, under og etter tapping. Det elektroniske kontrollskapet er utstyrt med en elektrisk lås som kun åpner seg når rett nøkkel settes inn. Kontrollskapet inneholder start- og stoppknapp, og displayet viser løpende totalvolum og total kostnad. Etter hver avsluttet tanking dreneres systemet, noe som innebærer at tappingen trygt kan utføres hele året rundt uten frykt for kuldegrader og frosne rør. Informasjon om mengde, pris og klokkeslett sendes til kontrollprogrammet, som videre kan eksporteres til kommunens faktureringssystem.
– Selv om KZ Vannkiosk enkelt gir et godt grunnlag for å kunne fakturere brukerne for forbruket, så er det ikke inntektene som er hovedfokus for kommunene, men sikkerheten og kontrollen man får. Man får all tapping av «teknisk vann» over i ordnede former, sier Grannes.

Helene Grannes, her for anledningen med et kumlokk i kompositt.

Slamlevering med prøvetakning

På samme måte som med vannkiosker, har KZ Handels også levert flere stasjoner for mottak av slam. Firmaer som driver med slamtømming registreres på samme måte og får en nøkkel. Dermed har de tilgang til å tømme – uansett tidspunkt.

Løsningen KZ Slamkiosk har bla blitt levert med prøvetakningsutstyr slik at man kan ta ut prøver av det som blir levert – enten av alle leveranser eller stikkprøver. Det hele blir programmert inn på forhånd og foregår automatisk. Alt foregår på samme måte som en vannkiosk, bare at man tømmer istedenfor å fylle. Man låser seg inn og identifiserer seg med nøkkel. Etter avsluttet tømming sendes informasjon om mengde, pris og klokkeslett til kontrollprogrammet, som videre kan eksporteres til kommunens faktureringssystem. Nedre Romerike Vannverk var en av de første som bygget slammottak på denne måten innenfor egne porter. I dag har vi flere kommuner og IKS’er som bruker KZ Slamkiosk – bla Oslo kommune, Asker kommune, VEAS og Bamble kommune.

– For mange firmaer som driver med slamtømming er dette så klart en fordel, det gir fleksibilitet og reduserer stresset med å rekke fram til renseanlegget før det stenger. Samtidig har kommunen gjennom sin drift kontroll med hva som leveres, og er forberedt hva som kommer av slam, forteller Grannes.
Løsningen med å etablere kiosker for vann og avløp er opprinnelig utviklet i Sverige av morselskapet til KZ Handels, og man har her levert hundrevis av VA-kiosker.

Trivia: Kiosk kommer av tyrkisk «kösk» som betyr havepaviljong eller liten villa. Etter å ha tapt slaget ved Poltava overvintret den svenske hæren hos sine venner i det Osmanske rike, i Bender, i dag i Ukraina. Man regner at den første kiosken i Europa ble etablert i Sverige av en av de tyrkiske livvaktene som fulgte Carl XII med hjem.