Olimbs utrettelige arbeidslag. Slitne og lettede boreoperatører og ansvarlige kunne konstatere at rekorden var et gledelig faktum.

Norsk rekord i styrt boring

Lengste strekk som er boret med metoden styrt boring i dimensjon Ø1000 mm i Norge er nå på hele 540 meter. Rekorden ble satt i forbindelse med en stor VA-utbygging i Nordre Follo kommune.

0

Siden midten av april har Olimbs gule borerigg gått jevnt og trutt på Haugbro i Nordre Follo kommune. Under vernet slåttemark har borekronene kvernet seg utrettelig gjennom en halv kilometer med tung og trassig leiregrunn.

Prosjektet dreier seg om at kommunen skal legge ny hovedoverføringsledning for spillvann fra Ski by til Haugbro for å sanere eksisterende overføringsanlegg. Anlegget består av cirka 4600 meter overføringsledning for spillvann. Ledningstraseen følger Blåveisbekken/Dalsbekken gjennom hele strekningen fra Ski til Haugbro.

Sakte men sikkert – nedover, bortover, oppover – meter for meter, har det blitt boret standhaftig mot ett eneste stort og djervt mål: Å gjøre det 540 meter lange leirehullet romslig og holdbart nok til å trekke inn en Ø1000 mm stor overvannsledning som en del av et nytt overføringsanlegg for spillvann fra Ski til Haugbro.

På det dypeste ble det boret i kurve hele 9 meter ned under bakken. Til sammen tre borekroner, den siste og største i dimensjon 1200 mm, ble brukt til å rymme traséen stor nok. I innspurten gikk boringen kontinuerlig natt og dag for å unngå fastkjøringer.

Fredag 16. mai klokka 09.45 dukket borekrona opp av bakken for siste gang, og det massive røret var på plass i boretraséen. Slitne og lettede boreoperatører og ansvarlige kunne konstatere at rekorden var et gledelig faktum.
Jobben ble utført som UE for hovedentreprenør Isachsen AS. Ledningseier og byggherre er Nordre Follo kommune.

I skrivende stund er Olimb Anlegg i gang med strekk nummer to på Haugbro i samme dimensjon (Ø1000 mm), men denne gangen «bare» 230 meter.