Ønsker å tilby flere komplette løsninger til VA

Etter at Auma har løsnet på forhandlernettet vil KSB enklere kunne tilby flere ventiler med aktuator. Det er særlig spjeldventiler, skyvespjeldventiler og sluseventiler man vil satse på. Fra før av leverer man både pumper og ventiler til VA-markedet.

0

Gjennom en ny avtale har KSB nylig oppnådd status som forhandler av Auma aktuatorer i Norge. Dette større mulighet for å kunne satse bredere mot vann- og avløpsmarkedet. Ikke minst ønsker man heretter å levere ventiler med aktuator ferdig påmontert i form av ferdige pakker. Fra før av er man en av få som leverer både pumper og ventiler til VA-markedet

Direkte

Salgssjef Ken Hallstensen hos KSB ønsker å tilby komplette pakker av både ventiler og aktuatorer

– Med denne avtalen blir det mer interessant for oss bygge komplette løsninger med aktuator på montert. Selv om KSB på europeisk nivå lenge har hatt et tett samarbeide med Auma aktuatorer har det i Norge vært et annet opplegg. Derfor har det vært en lengre vei å gå for oss å få tak i aktuatorer til våre ventiler. Med den nye avtalen med Auma Norden har vi direkte tilgang og kan skaffe aktuatorer til gunstigere priser, og dermed tilby komplette løsninger til kunde, forteller Ken Hallstensen hos KSB til VAnytt.

Hallstensen viser til en klar trend der både de som bygger anlegg men også kommuner som driver med oppgradering gjerne ønsker aktutorer ferdig montert, noe som KSB utfører i eget verksted. De samme kyndige servicefolk som jobber med montasje vil også bli tilgjengelige for service og oppfølging, som en naturlig del av det å ta hånd om Auma produktene i Norge.

Spjeldventil

– Service og oppfølging er et viktig område der vi satser på å være best i klassen, sier Hallstensen som legger til at man selvfølgelig også tilbyr aktuatorer alene, det hele handler om hva kunden ønsker.

Spjeldventiler

Den mest vanlige typen ventiler man ser for seg innen pakkeløsninger er enkle spjeldventiler, men man forventer også at kundene ønsker ferdige løsninger på dobbel eksentriske spjeldventiler. Her snakker man gjerne om større dimensjoner i forbindelse med hovedvannforsyning, her er det sentriske ventiler til UV og ofte i forbindelse med regulering av vannmengder til UV-anlegg.

Andre Møller og Didrik Vidala skal ta seg av montasje og service på Auma aktuatorer

– Innen drikkevannsforsyning brukes drikkevannsgodkjente spjeldventiler som regel til å åpne og lukke for vanntilførsel, ved siden av å regulere vannstrømmen og generell styring av proessene. Innen VA-applikasjoner generelt er det stadig større krav til presisjon. Samtidig stilles stadig høyere krav til bus løsninger kommunalt, disse betyr at det blir mindre behov kabling og enklere dataspråk. Her er er Auma/KSB ofte et svært godt valg, sier Hallstensen

Flere muligheter

På avløpssiden stiller KSB allerde med egne sluseventiler, skyvespjeldventiler og tilbakeslagsventiler.

Skyvespjeldventil

– Vi ser man for oss samme opplegg her, i de aktuelle dimensjoner er Auma et godt valg også på mange avløpsløsninger. I det store og hele er det grovere løsninger på avløpssiden, men også her etterspørres det gode aktuatorer og ferdig montert. Dermed kan vi innfri slike ønsker også her, presiserer Hallstensen.
Ved leveranse av ventiler med aktuator montert på vil man alltid foreta en funksjons test på vårt eget verksted på Ski. Dette går på generell, justering av endestopper, moment samt , tilpasning til spindel eller toppflens. Ved siden av manuelle aktuatorer i form av spak/gir og Aumas elektriske aktuatorer tilbyr KSB egne aktuatorer av hydraulisk og pneumatisk type.