Flere nye ansikter til Powel Environment

Powel Environment opplever stor etterspørsel etter sine fagløsninger for den norske vannbransjen. For å møte denne etterspørselen og styrke tilstedeværelsen på Østlandet, har Silje Lang og Robin Halvorsen blitt ansatt i konsulentavdelingen.

0

Silje Lang (44 år) kommer fra en stilling som GIS-tekniker for vann og avløp i Larvik kommune, og hadde sin første arbeidsdag ved Powels kontor i Porsgrunn 2. juni.  De siste sju årene har hun hatt ansvar for dokumentasjon av vann- og avløpsinfrastruktur i Larvik, hvor hun også var systemansvarlig for kommunens programvareløsninger fra Powel. Hun har god innsikt i hvilken verdi korrekt datagrunnlag har for infrastruktureier, og hvilke rutiner og arbeidsprosesser som bør følges for å sikre gode data fremover.  Silje har god kjennskap til ESRI-programvare, og er utdannet ved University of East Anglia.

Robin Halvorsen (30 år) kom fra stillingen som driftsoperatør for vann og avløp i Oppegård kommune, til Powel sitt Oslo-kontor i februar.  Ved innføring av løsningen Gemini Portal i kommunens driftsavdeling, ble Robin kommunens ansvarlige i innføringsprosjektet.  Dette har gitt ham flere års praktisk erfaring i digitalisering, og en god forståelse for hvordan man får folk og programvare til å spille på lag. Robin har fagbrev som anleggsmaskinfører og er ADK1-sertifisert.

Det er et mål for Powel Environment å redusere tida fra anskaffelse av programvareløsning til kunden opplever økt effektivitet.  Kombinasjonen av fagkunnskap, erfaring fra vannbransjen og god kunnskap om Powels programvareløsninger, gjør Silje og Robin til meget kompetente rådgivere for våre kunder. 

– Vi er veldig godt fornøyd med våre nyeste rekrutteringer. Både Silje og Robin vil bidra til å styrke vår satsning framover, sier Anders Klungervik Berdal, leder av konsulentavdelingen i Powel.

Powel Environment har med sin Gemini-programvare over 35 års fartstid som leverandør til den norske vannbransjen, og omlag 60 ansatte som daglig jobber for å løse bransjens utfordringer.  En stor del av det norske vann- og avløpsnettet er dokumentert og blir forvaltet med en Powel-løsning.