Et seminar med et samlet perspektiv på rør og kvalitet

Ti foredragsholdere som representerer ledningseiere, entreprenører, rådgivere, jurister og andre fagfolk vil dele av sine erfaringer og sin kompetanse. Målet er å beskrive hvordan man sikrer kvaliteten på installasjonene og får maksimalt ut av en rørinvestering.

0

– Viktigheten av en gjennomgående kvalitet blir et overordnet tema. Målet er å beskrive sammenhengene i de ytelser som kreves i et prosjekt og hvilke konsekvenser et avvik vil medføre på både kort og lang sikt forklarer markedssjef Håkon Killerud i PAM Norge, som inviterer til seminaret.

Innholdsrikt program

Man har dermed som ambisjon å videreføre suksessen fra i fjor ved å arrangere sitt andre seminar med fokus på rørkvalitet, innkjøp, bygging og drift. Årets utgave vil gå av stabelen på Quality Airport Hotel Gardermoen den 1. desember 2020, og opplegget vil få et større format enn i 2019.

– Vi har forsøkt å sette sammen et innholdsrikt program som vi mener burde fange interesse blant ledningseiere, rådgivere, grossister og entreprenører. Vi håper også at vårt land er tilbake i tilnærmet normal tiltstand når vi skriver desember, og at dette kan bli en fin faglig samling med god julestemning på hotellet før vi alle etterhvert skal få en velfortjent juleferie, sier Killerud.

PAM Norge ønsker å være en positiv bidragsyter til norsk vannbransje, og fjorårets seminar ga oss mange oppmuntringer om å videreføre arrangementet.

– Vi synes dette ga stort utbytte og er verdt å gjenta. Utviklingen går videre, og både på innhold og format har vi lyst til å ta dette et hakk opp, sier Killerud

Bestillerkompetanse og kontrakter

Bestillerkompetanse og gode valg i forhold til kontraktsformer er nøkkelord for å unngå konflikter i prosjekter. Dette vil også bli behørig belyst under seminaret.

– Sett i lys av flere saker hvor det har oppstått uenighet mellom bestiller og entreprenør, vil vi ha et innlegg om hvilken detaljeringsgrad i anbudsdokumenter som kreves/forventes av blant annet rådgiver. Tromsø-dommen slik den nå foreligger er et eksempel på dette (den er anket og således ikke rettskraftig), og den illustrerer en problemstilling som vil bli drøftet på seminaret.

Ræstad møteleder

Bransjenestoren Christen Ræstad blir med som møteleder og han vil som vanlig garantere for mye positiv energi, stor takhøyde og et engasjement med klare meningsutvekslinger.

I første bolken blir det et innlegg som går på å slippe til yngre VA-krefter som tenker digitalt og fremtidsrettet på en annen måte enn «menn over 40».

– Vi er glade for å ha fått med oss flere yngre, både menn og kvinner, som foredragsholdere i år og ser på disse som en stor ressurs for vannbransjen.

At det er behov for kompetanse og kunnskap om temaer knyttet til ledningsanlegg viste tydelig fjorårets seminar.

– Vi har tro på at seminaret blir en verdifull mingleplass med bransjekolleger. Se framover, sett av datoen 1. desember allerede nå og meld deg på, oppfordrer Killerud i PAM Norge.

Det blir enkel tilkomst med shuttlebuss direkte fra terminalbygget på Gardermoen samt rikelig med parkeringsplasser for de som kommer kjørende. Påmeldingen er åpnet og programmet finner du på www.pamline.no.