Bilde: Skjermdump fra NVEs informasjonsfilm

Sikring mot flom og erosjon – ny digital håndbok

En ny digital plattform for informasjon om sikringstiltak mot flom og skred, og gir veiledning i sikring, fra å planlegge sikring, til ferdigstilt tiltak. De ulike arbeidsoppgavene er beskrevet i moduler. Sikringshåndboka passer godt for prosjekterende ingeniører, entreprenører eller deg som jobber med flom og skred i kommunen eller andre steder.

0

Prosessene i vassdrag er komplekse og henger tett sammen. For å finne best egnet sikringstiltak er det derfor viktig å forstå helheten av situasjonen i vassdraget. NVE har nylig lagt ut en håndbok i sikring mot flom og erosjon der man legger opp til at man forstår hvilke krefter som ligger bak naturfenomenene og hvordan man skal sikre seg best mulig.

Det er mye å lære av tidligere flommer, spesielt når man har data fra flom i vassdraget msn jobber i. Imidlertid kan også bilder fra andre steder bidra til å tenke flom og identifisere potensielle utfordringer som kan oppstå.

Tjenesten Varsom viser det aktuelle flomvarselet. Man kan også bla tilbake i tid og få opp tidligere varsler. I tillegg finner du nyhetsoppdateringer på sida med status og oppsummering fra flommer. Regobs er et samlingssted for observasjoner og hendelser brukt i varsling og beredskapsarbeid. Spesielt i kategorien «vann» finner man bilder og observasjoner fra flomhendelser. Flomhendelser.no er en tjeneste for informasjon om norske flom­hendelser, vist i kart, tekst, bilder og video.

Eksempel: Flommen i oktober 2018 førte til skader i Luster og Skjåk. På Varsom ble følgende statusoppdatering 15. oktober fra NVE publisert som er basert på regObs observasjoner fra flommen. Hendelsen er oppsummert som Oktoberflaum på Vestlandet og Otta 2018 i flomhendelser.no

Les mer her