Birgitte Norheim, fra Stavanger og ansatt i Rogaland Fylkeskommune og Karl Eirik Nilsen fra Bryne har begge oppnådd A på eksamen, og skal derfor dele Gjensidigestipendet knyttet til bekjempelse av overvann. Foto: Gjensidige

Toppelever i overvann vant ekstra lommepenger

Lokal disponering av overvann er et hett tema i kommuner, fylkeskommuner og ikke minst for forsikringsbransjen. Nylig ble de to beste elevene ved Norges Grønne Fagskole i studiet lokal overvannsdisponering kåret, med stipend fra Gjensidige med takk for en sterk innsats.

0

Lokal disponering av overvann er et forsømt område i mange kommuner, men stadig oftere tas slike hensyn som en del av større planer og i byggeprosjekter. Nylig ble to av studentene som nylig har gjennomført fagskolestudiet Lokal Overvannsdisponering (LOD) ved Norges Grønne Fagskole på Gjøvik kåret, der begge kom ut med høyeste karakter. Ved siden av en god porsjon oppmerksomhet fikk de to rogalendingene dele et stipend fra Gjensidige på kr 14.000,-, som deles likt mellom de to.

Positiv

– At Vea satser på dette som studieretning, er utrolig viktig som skadeforebyggende tiltak. Vi synes denne kunnskapen er så samfunnsviktig, at vi ønsket å bidra med et stipend, sier Gjensidiges ansvarlige Ajla Alagic, bærekraftansvarlig i Eiendom og Ansvar.

Fagskolestudiet Lokal Overvannsdisponering går bl.a. ut på at studentene setter seg inn i hvilke utfordringer som ligger i endringer i værmønsteret, både med tanke på fortetting i byer, økt intensitet og krevende tørkeperioder. Samtidig har mange års planlegging ofte glemt å ta hensyn til overvann og ekstremvær

Kombinasjonen av villere og våtere vær og underdimensjonerte avløpsnett har vist seg å føre til enorme materielle skader. Klimaendringene har gitt perioder med mye nedbør, men også lange tørkeperioder.
– Å utnytte vannet som kommer fra oven og bringe det tilbake til der vi bor og oppholder oss er viktig. Vi opplever stor interesse for studiet, forteller Grethe Bøhn Busterud ved Vea.

Helhetlig

Studentene har vært gjennom hvordan man planlegger, dimensjonerer og bygger løsninger som egner seg for å forsinke vann, forebygge skade og ta vare på vannet til bruk i tørkeperioder. Slike løsninger går ut på å åpne opp bekkefar i stedet for å ha de i rør, lagre vann i vegetasjon på tak og vegger, bygge regnbed, vader og svaler (fordypninger som samler og tar vare på vannet). Dette bidrar til å samle opp, infiltrere og fordrøye vannmengder lokalt og dermed unngå store ødeleggelser med vannet. Samtidig har de fått god innsikt i lovverk og norske standarder knyttet til tematikken.

– At begge studentene jobber med LOD-tiltak i dag, viser at de får tatt i bruk kompetansen de har tilegnet seg med det samme. Dette er det fagskole handler om, kompetanse ut i næringene der det trengs. Vi har jobbet med utgangspunkt i NOU 2015:16 og tatt innover oss de endringer man har sett i vær og nedbørsmønster over tid, forteller Busterud.

Birgitta Norheims historie:
«Jeg valgte studiet Lokal overvannsdisponering da fagområdet mitt som landskapsarkitekt har stort potensiale til å håndtere overvann med blågrønne løsninger. Tradisjonelle rørsystemer under bakken viser seg å være lite fleksible etter hvert som vi får mer nedbør og bygger ut tidligere drenerende flater. For håndtere fremtidens klimaendringer tror jeg at vi må søke mer mot naturens egen måte å håndtere overvannet på – både med tanke på forsinkelse og rensing. Som landskapsarkitekt, med ansvar for miljø i utbygging langs vei og i by, har jeg vært borti lokal overvannsdisponering ved flere anledninger. Det virket likevel som om det var et lite utforsket område der jeg jobbet og mange var usikre på hvordan det kunne gjøres i praksis. Studiet rigget meg til å bli tryggere i planlegging av lokale overvannstiltak som for eksempel regnbed, samtidig som vi diskuterte ferdige løsninger. Måten studiet er satt sammen på gjør at jeg i dag føler meg langt tryggere innenfor temaet og lettere hiver meg med i diskusjoner om de tekniske løsningene eller valg av jordblanding og vegetasjon. Det kan også nevnes at måten ukessamlingene er lagt opp og at vi ble boende sammen med medstudentene har lagt til rette for et godt samhold og ikke minst nettverk nå i ettertid. Jeg er fra Stavanger og ser frem til å ta i bruk mange blågrønne løsninger i møte med fremtidens klimautfordringer her på vestlandet.»

Karl Eirik Time Nilsens historie:
«Jeg kommer fra Bryne på Jæren. Jeg har fagbrev som anleggsgartner og er også utdanna anleggsgartnerteknikker med Mesterbrev fra Norges Grønne Fagskole – Vea i 2019. Jeg har jobba som anleggsgartner på mange større og mindre prosjekt i et større entreprenørfirma.
Mange av prosjekta jeg jobba med omfatta også ulike LOD-tiltak (Lokal Overvanns Disponering), noe jeg syns var spennende. Jeg ønska mer kunnskap og formell kompetanse innen LOD og søkte meg inn på LOD-studiet ved Norges Grønne Fagskole – Vea. Studiet var samlingsbasert med totalt 6 uker på skolen, noe som gjør det lett å kombinere ved siden av vanlig jobb. Undervisning utenom samlingene var nettbasert. At klassen bodde sammen mens vi var på samling har gitt nye vennskap og ett godt nettverk for faglig diskusjon og utveksling av erfaringer.
Tidene endrer seg og vi må tenke nytt om vår håndtering av natur og regnvann. Blågrønne løsninger er svært positive både for naturen, byutvikling og økonomi (både for det offentlige, utbyggere og privatpersoner). Derfor anser jeg studiet som svært relevant, både for oss med praktisk bakgrunn, men også de med teoretisk bakgrunn. LOD er enda et ganske nytt fagfelt i Norge, men blir stadig mer aktuelt så jeg tror det kommer til å bli et stort behov for kompetanse innen dette fagfeltet i tiden framover.»

Norges grønne fagskole – Vea: Statlig eid og finansiert, underlagt Kunnskapsdep.. Vea fikk status som fagskole i 2007. Vea tilbyr fagskoleutdanning for gartnere, anleggsgartnere, blomsterdekoratører og andre håndverksfag. Har studenter som ønsker spesialkompetanse og utvikling innen sitt fagområde og derfor tilbyr vi fleksible utdanninger. Fagskoleutdanningene er fleksible ved at de tilbys nettbasert med samlinger. Utdanningstilbud for voksne på videregående nivå, tilbys både på heltid og deltid.