Prototype: 17,5 tonns beltegravemaskin på byggeplass i Olav Vs gate i Oslo sentrum. Nå er erfaringer med el-gravemaskiner samlet i en ny rapport. Foto: Nasta

Elektriske gravemaskiner fungerte bra

Elektriske gravemaskiner har i løpet av det siste året blitt testet ut på tre norske byggeplasser:Biri omsorgssenter, Oslo storbylegevakt og i Olav Vs gate i Oslo. Erfaringer fra byggeplassene, med konkrete råd til entreprenører og offentlige oppdragsgivere, er samlet i en ny rapport.

0

Gravemaskiner som går på strøm har til sammen gått 6 817 timer og har spart over 372.000 NOK i energikostnader, og over 91 t CO2e i direkte utslipp, forteller Sintef i en pressemelding nylig.

-Ved Biri omsorgssenter og i Olav Vs gate fungerte maskinene faktisk bedre enn forventet, med reduserte kostnader og utslipp som resultat, forteller Marianne Kjendseth Wiik. Hun er forsker i Sintef og har ledet prosjektet Zero Emission Digger. Hun framhever god opplæring av førerne og tilrettelegging underveis som suksessfaktorer på de to byggeplassene.

Ved Oslo storbylegevakt gikk det ikke like knirkefritt, der måtte man bytte maskinfører underveis, og koronautbruddet gjorde arbeidet utfordrende, siden det ikke var etablert gode nok rutiner fra start, og den nye føreren ikke fikk tilstrekkelig opplæring.

-Erfaringene fra alle de tre byggeplassene er svært verdifulle når maskinene skal videreutvikles for storskalaproduksjon og -bruk, sier Kjendseth Wiik.

Hittil har elektriske bygge- og anleggsplasser kun vært gjennomført som pilotprosjekter. Når maskinene skal tas i bruk i “vanlige” prosjekter, må man regne med noe risiko og ekstra investeringer for å teste ut nye teknologier og løsninger.

Foreløpig er investeringskostnadene for elektriske gravemaskiner noe høyere enn for dieselmaskiner, mens driftskostnadene er lavere, så totalt blir utgiftene omtrent de samme.
– Når el-maskinene blir produsert i større skala, vil prisen gå ned, og de vil konkurrere med dieselmaskinene også når det gjelder kostnader, tror Kjendseth Wiik. Gravemaskinen i prosjektet er levert av Nasta.

Her er rapporten