Eksempel på åpent infiltrasjonsanlegg fra Bjorli, Lesja kommune 3000 pe 100 – 1000 m3/d Ca 2 m2 / pe, Foto: Asplan Viak

Kurs i kommunalt tilsyn av mindre avløpsanlegg

Siden høsten 2016 har kurset vært gjennomført 18 ganger i samarbeid med fylkesmannens miljøvernavdeling, vannområder og driftsassistanser. Til sammen har nærmere 390 deltakere tatt kurset til nå, og tilbakemeldingene har vært gode.

0

Oppfølging er alfa og omega for å få orden på mindre avløpsanlegg. For å drive effektiv oppfølging av anlegg kreves kompetanse. Mange kommuner har mer å gå på når deg gjelder oppfølging av mindre renseanlegg og er nå i ferd med å rydde opp og sjekke ut avvik.

Nettkurs i kommunalt tilsyn av mindre avløpsanlegg arrangeres 2. og 3. september.

På grunn av koronasituasjonen gjennomføres kurset som et nettkurs. Man vil få tilsendt en epost med påloggingsdetaljer i forkant av kursstart.

Siden høsten 2016 har kurset vært gjennomført 18 ganger i samarbeid med fylkesmannens miljøvernavdeling, vannområder og driftsassistanser. Til sammen har nærmere 390 deltakere tatt kurset til nå, og tilbakemeldingene har vært gode.

Kurset har også hatt deltakere fra renovatørfirma som tømmer slam fra mindre avløpsanlegg på oppdrag for kommunen. Deltagerne fra denne gruppen oppfordrer andre kollegaer til å delta.

For mer info om dette kurset, se her.