Under arbeidene på Slattum Pumpestasjon

Fikk medhold i rettssak om pumpestasjon

Consto har fått medhold i voldgiftsretten mot Nittedal kommune om sluttoppgjør i forbindelse med bygging av Slattum pumpestasjon. Nittedal kommune må betale 47,4 millioner kroner inkl. mva. for oppdraget.

0

I 2017 vant Consto Anlegg Øst oppdraget med å bygge Slattum pumpestasjon for Nittedal kommune. Arbeidet var lyst ut etter regelverket for offentlige anskaffelser. Kontrakten omfattet arbeider knyttet til overføring av avløp til interkommunalt renseanlegg ved Lillestrøm (NRV) som erstatning for lokal behandling ved kommunens tre renseanlegg langs Nitelva.

Skrivefeil kan koste Nittedal 14, 4 mill

Arbeidene bestod i hovedtrekk av bygningsmessige arbeider og VVS- og VA-arbeider for en ny avløpspumpestasjon; PA Slattum, med tilhørende omfattende grave- og spuntarbeider. Consto Anlegg Øst startet arbeidene i januar 2018, og overtakelse var i januar 2019.

Partene var uenige om sluttoppgjøret, og Consto Anlegg Øst stevnet Nittedal kommune inn for voldgiftsretten. Ved start av retten aksepterte Nittedal kommune å betale 34,9 millioner kroner inkl. mva.

Tvisten er nå avklart i voldgiftsretten og dom ble avsagt den 29. juni 2020. Deler av dommen er avsagt ved dissens. Her gis Consto medhold i sin kontraktsforståelse, og Nittedal kommune tapte sitt motkrav. Dette innebærer at Nittedal kommune samlet sett må betale Consto Anlegg Øst 47,4 millioner kroner inkl. mva. for oppdraget.

Slattum pumpestasjon stiger fram | VANytt.no

Voldgiftsdommen kan ikke påankes og er dermed rettskraftig.

– Vi er tilfreds med å ha vunnet frem med våre krav, og vi er lettet over endelig å kunne legge denne saken bak oss, sier prosjektleder i Consto Anlegg Øst, Runar Ranheim.

– Dette er en viktig prinsippsak for hele anleggsbransjen. Voldgiftsdommen slår fast at byggherren har risiko for feil i tilbudsgrunnlaget, og at ulike deler av anbudsgrunnlaget lest i sammenheng skaper uklarheter. Entreprenøren har på sin side risikoen for at den enhetspris man tilbyr er tilstrekkelig for å dekke egne kostnader, påslag og andre relevante utgifter, uttaler Consto Anlegg Østs advokat Jan Olaf Dukan.

Voldgiftsretten behandlet kommunens krav om å betale andre enhetspriser enn det Consto Anlegg Øst hadde oppgitt i sitt tilbud. Consto Anlegg Øst hevdet at kontrakten var gjeldende, og krevde betaling i henhold til enhetspriser. Kommunen ønsket å gå bort fra kontrakten med bakgrunn i at det i denne var oppgitt feil mengde på tre poster, henholdsvis deponi (leverings- og behandlingsavgift for rene masser) og to poster på trekkrør. Kommunen krevde vesentlig reduksjon på disse tre postene.

Retten ga Consto Anlegg Øst medhold i at kontraktens enhetspriser skulle følges. Voldgiftsretten kom imidlertid frem til at vilkåret for å revidere avtalen iht. avtalelovens §36 var til stede. Dette innebærer at deponiposten ble halvert, mens avregning av trekkrørspostene ble stående.

Last ned dommen