Olimb Rørfornying installerer strømpeforing avløp i Porsgrunn. Foto: Porsgrunn kommune

Porsgrunn inngår rammeavtale om gravefri avløpsrenovering

Rammeavtalen har en varighet på 1 år med opsjon på ytterligere tre år (1+1+1), og skal dekke kommunens behov for strømperenovering av avløp fellesledninger, overvann- og spillvannsledninger, samt renovering av kummer og gjentilkobling av private stikkledninger.

0

Porsgrunn kommune fortsetter sin brede satsing på gravefri fornyelse av VA-nettet, og har nylig inngått rammeavtale med Olimb Rørfornying som leverandør på strømperenovering av avløp.

Høy fornyelsestakt 

Porsgrunn kommune har cirka 800 km VA-ledninger totalt, med en gjennomsnittsalder rundt 45 år. Porsgrunn tok i bruk gravefrie metoder (No-Dig) allerede midt på 80-tallet, og at det har vært avgjørende for å holde tritt med vedlikeholdsetterslepet på det kommunale ledningsnettet.

To prosent ledningsfornyelse er langt over gjennomsnittet for norske kommuner (rundt 0,7 prosent), og muligens en av de høyeste fornyelsesgradene i landet.

– I 2020 og de neste to årene fornyer vi cirka to prosent av ledningsnettet. Det hadde vi ikke klart uten å bruke NoDig-metoder, forteller prosjektleder på Kommunalteknikk, Stig Hernholm i kommunen.

For å nå sine ambisiøse mål benytter kommunen flere ulike NoDig-metoder, og gjerne i kombinasjon med hverandre i samme prosjekt. I hovedsak er det snakk om utblokking og inntrekking på vann, og strømperenovering på avløp.

En av de beste

Stig Hernholm er stolt av innsatsen som gjøres i kommunen for å fornye VA-nettet så effektivt og skånsomt som mulig for Porsgrunns innbyggere.

-Vi er flinke til både å tenke å gjøre, og vi vurderer faktisk alltid No-Dig først. Det er ikke noe vi bare sier.

Han tror at Porsgrunn befinner seg høyt oppe blant norske kommuner når det gjelder kompetanse på No-Dig, takket være mange års erfaring og kontinuerlig fokus på utvikling og forbedringer innen VA-fornyelse.

Omtrent 3,5 kilometer med avløpsledninger blir rehabilitert med strømpe i løpet av 2020.

Særklasse

Salgssjef i Olimb Rørfornying, Svein Rune Myhre, er helt enig i at Porsgrunn stiller i en særklasse.

– Olimb installerte den første strømpen i Porsgrunn for mer enn 30 år siden, og vi er imponert over måten kommunen gjennom så mange år har prioritert NoDig-løsninger og jobbet målrettet med oss og andre leverandører for å finne stadig bedre løsninger på utfordringer i VA-nettet. Det er en tillitserklæring å bli valgt som samarbeidspartner videre på avløpsrenovering, sier Myhre.

Olimb går med det inn i sin tredje avtaleperiode på rad med kommunen. Kontrakten ble vunnet i konkurranse med tre andre tilbydere.

Den nye rammeavtalen, som har en varighet på 1 år med opsjon på ytterligere tre år (1+1+1), skal dekke Porsgrunn kommunes behov for strømperenovering av avløp fellesledninger, overvann- og spillvannsledninger, samt renovering av kummer og gjentilkobling av private stikkledninger. Kontraktssummen er på 6 millioner kroner første år.