Fra produksjonen ved Grundfos i Danmark.

Reduserer kostnader med standard pumpestasjon

Etterspørselen etter pumpestasjoner er ikke bremset av Korona-situasjonen. Både kommuner og private ønsker i økende grad ferdige komplette løsninger.
 Ved Grundfos’ fabrikk i Danmark bygges stadig flere ferdige pumpestasjoner for det norske markedet.

0

Ferdige pumpestasjoner er kommet for å bli. Standard løsninger betyr at man sparer tid på beskrivelser og spesifikasjoner, samt oppnår kort leveringstid samt reduserte kostnadene til prosjektering

– For kommunene lønner det seg å standardisere, det gjør alt enklere og betyr ikke minst mer effektivt vedlikehold. I mer enn 20 år har vi satset på standardisering av pumpestasjoner, og dette blir satt pris på, forteller Liss-Anne Pettersen hos Grundfos.

Her er bunnplaten på plass og sumpen med gulvet til stasjonen i et stykke. Da gjenstår det å heise på plass overbygg.

Etterspørselen etter pumpestasjoner har heller ikke blitt bremset av Korona-situasjonen, og kommunene bestiller jevnt og trutt av standard løsninger.

– Det er investert mye i anlegget for produksjon av pumpestasjoner, og fabrikken i Danmark er unik med sin strømlinjeformede produksjon. Pumpestasjoner er blitt standardvare og man vet hva man får. Kommunen ønsker minst mulig jobb på stedet og alt kan settes på plass på 1-2-3, forteller Liss-Anne.

I praksis betyr dette at både bunnplate, pumpesump med innmat og overdel kommer ferdig med alt ferdig montert inn.

Bygget er heiset på plass og stasjonen er klar til drift.

– Når man har fått lagt ned og avrettet bunnplaten i bakken er det bare å skru fast sumpa og heise på plass overdelen. Deretter fylles masse omkring. Så gjenstår bare å koble til elektrisitet og styreskap til kommunens PLS anlegg. Her er det flere løsninger med ulike typer automatikk og kommunikasjon mot scada systemer, forteller Liss-Anne.

Liss-Anne Pettersen

En typisk standard pumpesump som bestilles er en meter og seksti i diameter og fire meter dyp, men det er ikke uvanlig ta man man ønsker egne mål etter forholdene på stedet.

I løpet av et år leveres gjerne opp mot hundre pumpestasjoner, og av disse er en fjerdedel trykkøkningsstasjoner for rentvann.

– Både når det gjelder spillvann, rentvann og trykkavløp blir det samme visa, alt leveres klar til montering og drift, når det gjelder trykkavløp er det normalt ikke snakk om overbygg, hvis det da ikke er en felles løsning for flere boliger, da er det greit å ha et rom til styring og tavler, forteller Liss-Anne.

Interiøret er på plass.

Viktige deler av en pumpestasjon for spillvann er også et opplegg for spyling og renhold. Her følger man krav om vanntilkobling med brutt vannspeil når man bygger.

– Vi hjelper gjerne til med beregninger og prosjektering, og ettersom vi spesialiserer oss på standardløsninger går dette raskt. Kunden sparer tid på spesifikasjoner og beskrivelser, reduserer prosjektkostnadene dine, oppnår kortere leveringstid og får mer effektivt vedlikehold. Ettersom vi både utvikler og produserer pumper, styreenheter og pumpestasjoner i egen regi, kan vi levere totalløsninger som inkluderer samtlige komponenter i en pumpestasjon. Hele verdikjeden, dvs. produksjon av pumper og pumpestasjoner, salg og logistikk, samarbeider for å gi deg en samstemt og god løsning, forteller Liss-Anne.

Pumpestasjon med tørroppstilte pumper