Tom Fjordvang hos Resideo med ventil

Satser bredt på kontrollventiler og kvalitetssikring av drikkevann

Stadig flere kommuner jobber for å sikre abonnenten mot uforutsett forurensning og trykkstøt, men det er langt igjen til at vannforsyningen kan levere full kvalitet.For å sikre vannforsyningen satser Resideo ytterligere på sitt produktspekter med blant annet pilotstyrte kontrollventiler.

0

Vannforsyningen i norske kommuner har blitt bedre de siste årene, men det vil ta mange år før en kommune kan garantere kvaliteten på produktet de leverer. Dette gjelder både uønskede partikler, biologisk materiale og variasjon i trykk.

Mange installerer derfor en eller annen form for beskyttelse eller modifikasjon i mellom brukersted og kommunens vannforsyningsnett. I tillegg har mange behov for å kontrollere vanntrykk og mengde som leveres.

– Vi opplever interesse for å sikre og kontrollere vannkvaliteten, og er stolte av kunne markedsføre våre Braukmann ventiler, som er med og styrer og kontrollerer blant annet trykk og vannstrøm, forklarer Tom Fjordvang, Account manager for Resideo Norge til VA-nytt.

Trykkregulatorer har som formål å beskytte installasjoner mot for høyt tilførselstrykk og brukes som regel når kapasiteten til direkte kontrollerte trykkreduserende ventiler ikke er tilstrekkelig.

– Venilenes kompakte konstruksjon gjør dem spesielt egnet for installasjon i begrensede områder, for eksempel i kummer og kulverter. Ved å bruke en trykkregulator unngår man trykkskader og vannforbruket reduseres. Det innstilte trykket holdes også konstant, selv når det er stor svingninger i innløpstrykket. Reduksjon av driftstrykket og vedlikehold av det på et konstant nivå minimerer strømningsstøy i installasjonen, forklarer Fjordvang.

Braukmann – pilotstyrte kontrollventiler reguleres av et pilotsystem som er tilpasset for å tilby de ulike funksjonene som blant annet trykkreduksjon, nivåregulering, trykk- avlastning, opprettholdelse av trykk og mengdekontroll. Ventilen er meget driftssikker og er designet for å fungere under ekstreme forhold.  Den er kavitasjonsfri og kan regulere med minimal gjennomstrømning, selv på store dimensjoner.

Kontrollventilene finnes i dimensjoner fra DN50 – DN450, leveres større ventiler på forespørsel, forteller Fjordvang, som peker på at har Covid-19 har gitt samfunnet begrensninger på samlinger i store grupper, og Resideo respekterer selvfølgelig dette.

– På en annen side får vi i denne spesielle tiden testet å digitalisere hverdagen, og vi holder gjerne nettbasert kursing om våre ventiler og produkter, da kurs- og kompetanseheving innenfor fagfeltet fremdeles er like viktig, avslutter Fjordvang.

.

Braukmann DR300 – Trykkreduksjonsventil  Ventilen benyttes for å beskytte installasjoner mot høyt trykk eller trykkslag. Utgangstrykket justeres til ønsket trykk som holdes konstant, uavhengig variasjoner i inngangstrykket. Ventilen vår regulerer svært godt også ved små vannmengder
Braukmann FV300 – Nivåregulering og flottør Ventilen monteres på innløpet, og regulerer nivået i en tank eller et basseng. Ventilen lukker når vannet er ved maks nivå og åpner ved minimum nivå. Både min. og maks. er justerbare. Kan benyttes uavhengig av om tilførselen er på toppen eller bunnen av tanken/ bassenget.
Braukamann SV300 – Sikkerhetsventil Ventilen er en sikkerhetsventil som slipper ut væske fra ledningsnettet. Monteres på avstikkeren til et T-rør, og ventilen åpner når trykket oppstrøms overstiger innstilt trykk.