Sentrum av Flint. Foto Wikipedia.

Blyholdig drikkevann har ført til milliarderstatning

Avtalen, som vil bli offentliggjort i løpet av uken, skal gi innbyggerne til sammen 600 millioner dollar, godt over fem milliarder norske kroner i erstatning for helseskader.

0

Både nyhetsbyrået AP og New York Times rapporterer at delstaten Michigan nylig skal ha inngått forlik med innbyggere som har blitt forgiftet av drikkevannet i byen Flint. Det skal ha vært harde forhandlinger i over 18 måneder før man nå er kommet til en enighet. Avtalen, som vil bli offentliggjort i løpet av kort til, skal etter hva amerikanske medier rapporterer gi innbyggerne til sammen 600 million dollar i kompenasjone for at man har fått i seg forgiftet drikkevann.

Flint River

Det hele begynte da byen Flint i 2014 begynte å hente drikkevann fra elven Flint. Byen var i økonomisk krise og ved å hente vann rett fra elven skulle man spare. Mange klaget over at vannet luktet, uten at de myndighetene foretok seg noe. Heller ikke da innbyggere klaget over at de ble syke, var det noen som tok affære. Et utbrudd av legionærsyken førte dessuten til at 12 personer døde og 87 ble syke. Da det ble gjort tester viste de at vannet inneholdt høye nivåer av bly. I 2016 erklærte guvernøren i delstaten Michigan unntakstilstand, men da var det for sent. Totalt er 100.000 innbyggere eksponert for blyforgiftning, som kan ha spesielt alvorlige konsekvenser for unge barn ved å gjøre uopprettelige skader på hjerneutviklingen. Nesten 80 prosent av erstatningssummen skal etter planen gå til de som var under 18 år da forgiftningen fant sted.

To rettsoppnevnte meklere hjalp partene med å komme til enighet: tidligere senator Carl Levin fra Michigan og dommer Pamela Harwood, som er pensjonist fra Wayne County Circuit Court.

Alle som bodde i Flint mellom 2014 og 2016 vil kunne være berettiget til et krav. Betalingen forventes å bli distribuert fra våren 2021.

Uferdig

I årene siden faktum ble kjent har byen og staten tatt skritt for å hjelpe Flint-innbyggerne å komme seg. Vannkilden ble byttet tilbake til Lake Huron, som blir behandlet i Detroit. I Flint er det fortsatt vanlig å bruke flaskevann til matlaging, drikke og til og med bading, siden tilliten til myndighetspersoner står lavt.

Noe av arbeidet med å reparere rør i Flint forblir uferdig. Forrige uke kunngjorde ordfører Sheldon Neeley at det flerårige prosjektet for å erstatte ledende linjer var i sin sluttfase, med færre enn 2500 Flint-hjem som venter på utskifting av linjer. Prosjektet, som ble finansiert i et oppgjør på 87 millioner dollar med staten Michigan, ble opprinnelig lovet å være ferdig innen januar 2020.

Det ble satt på pause igjen i vår på grunn av coronavirus-pandemien og startet på nytt i juni. I fjor kunngjorde statsadvokat Dana Nessel at kontoret hennes droppet i påvente av straffesaker mot myndighetspersoner som var involvert i skandalen, men hun lovet å fortsette etterforskningen. Kontoret hennes har ikke inngitt ekstra sikt siden.

Kriminalitet

Fra 2007 til 2009 ble voldelig kriminalitet i Flint rangert som de femte høyeste blant amerikanske byer med en befolkning på minst 50 000 mennesker. Fra 2010 til 2012 ble Flint rangert som byen med den høyeste voldelige kriminaliteten blant byer med over 100 000 innbyggere.  I 2015 rangerte CQ Press (ved hjelp av FBI-statistikk) kriminalitetsindeksen for Flint som den 7. høyeste i byer med befolkning større enn 75 000. I 2018 rapporterte FBI at Flint ble rangert som USAs sjette mest voldelige by blant de med 50 000 innbyggere eller mer i 2017. Voldelige forbrytelser økte med 23% sammenlignet med 2016 ifølge rapporten.

I det gamle Roma kunne overklassen nippe til drikke fra beger med høyt blyinnhold, og kildevannet ble brakt inn i hjemmene sine gjennom blyrør. Et team av forskere mudret for noen år siden sediment nedstrøms fra Roma i havnebassenget ved Portus og fra en kanal som forbinder havnen med Tiberelven. Forskerne sammenlignet blyisotoper i sedimentprøvene deres med de som ble funnet i bevarte romerske rørledninger for å lage en historisk registrering av blyforurensning som strømmer fra den romerske hovedstaden. Tappevann fra det gamle Roma inneholdt sannsynligvis opptil 100 ganger mer bly enn lokalt kildevann, ifølge tidsskrifte Proceedings of the National Academy of Sciences. Enkelte historikere har hevdet at blyforgiftning fremskyndet imperiets fall.