H250 M40 er et variabelt flowmeter for både væsker og gass

Ny programmering av vannmåler gjør den smartere

Når en måler blir utstyrt med mer «bevissthet» er den i stand til å registrere flottørblokkeringer, pulseringer og eventuell feilinstallasjon etter vedlikehold. Ved å utstyre sine VA (Variable Area) mengdemålere med intelligente algoritmer øker Krohne brukssikkerheten.

0

For å øke sikkerheten og gjøre vannmålere smartere har Krohne utstyrt måleren H250 M40 med en utvidet utgave av enhetsdiagnosen Namur NE107. Dette betyr at enhetsdiagnostikken utvides til også omfatte spesifikk applikasjonsdiagnostikk.

Denne utvidede applikasjonsdiagnostikken er nå tilgjengelig for flowmeteret H250 M40 (VA-meter) som et tillegg til den øvrige diagnostikken som allerede befinner seg på den elektronisk signalenhet ESK4A.

– De nye funksjonene implementeres via intelligente programvarealgoritmer for analyse av signalet mellom flottør og magnetfeltsensorene. Instrumentet kan nå for eksempel oppdage blokkeringer av flottøren forårsaket av urenheter i mediet eller ved kraftige, gjentatte trykkstøt, forklarer Jens Ole Ekelund hos Krohne.

Jens Ole Ekelund hos Krohne.

Pulseringer i væskemåling med positive forskyvningspumper eller svingninger i kompresjon ved gassmålinger blir også påvist.

– Det vil også komme en melding hvis flottøren er installert opp ned i målekjeglen eller skulle mangle helt etter vedlikehold eller rengjøring, understreker Ekelund.

Graden av signalering for de individuelle diagnosefunksjonene kan konfigureres i henhold til NAMUR NE107: Dvs fra «kun informasjon» til «vedlikehold kreves» eller «utenfor spesifikasjonen» til «feilet» med aktivering av feilsignalet på mA utgangssignalet.

– De nye funksjonene øker ikke bare applikasjonens pålitelighet, men sikrer også målenøyaktighet og levetid for VA mengdemålere ved at man kan iverksette riktige korrigerende tiltak, understreker Ekelund.

Eksisterende enheter kan oppgraderes ved at signalmodul ESK4A byttes ut, noe som kan gjøres i felt uten at instrumentet må tas ut av prosesslinjen.

Les mer her