Illustrasjonsbilde

Krüger Kaldnes taper på kommunejobber

2019 var et vanskelig år, og det nye året har heller ikke gjort det lettere for virksomheten. Kunder har hatt redusert aktivitet eller stengt som følge av smittebegrensninger. Selskapet må trolig ha påfyll av penger.

0

Krüger Kaldnes har i mange år vært en betydelig aktør innen offentlig vannrensing og dessuten innenfor bygging av landbaserte fiskeoppdrettsanlegg. Men selskapet sliter tungt i konkurransen, og har drevet med underskudd i fem av de siste seks årene.

Resultatregnskapet for 2019 viser en vesentlig forverrelse fra foregående år. Inntektene ble redusert med 118,9 millioner kroner fra 2018 til 2019. Overskridelser har bidratt til en negativ operasjonell kontantstrøm på 130,1 millioner kroner. Egenkapitalen var tapt ved årsskiftet. Og Covid-19 har ikke gjort det lettere lettere for virksomheten.

– Størsteparten av tapene i 2019 skriver seg fra kommunalmarkedet. 4-5 prosjekter i dette segmentet har blitt dyrere enn opprinnelig kalkulert, fremgår det av årsrapporten.

Ved årsskiftet var selskapets egenkapital negativ, med 45,2 millioner kroner. Som en følge av dette har eierselskapet, franske Veolia, konvertert kortsiktig gjeld for 53,9 millioner kroner til egenkapital.

En tilleggsrisiko for stabiliteten i selskapet er en sak hvor Krüger Kaldnes sin underleverandør var delvis ansvarlig for en brann i et prosjekt. Det er en pågående forsikringssak rundt denne saken.

– Krüger Kaldnes har ingen avsetning for usikre forpliktelser i regnskapet per 31.12.19 knyttet til forholdet,» fremgår det videre av årsrapporten.

Krüger Kaldnes 2019 2018 Endring
Omsetning 328,9 447,8 -26,6 %
Driftsresultat -50,4 -8,8 472,7 %
Resultat før skatt -50,8 -11,7 334,2 %
Driftsmargin -15,3 % -2,0 %
Alle tall i millioner kroner

– Basert på resultatet for første halvår 2020 og forventning til andre halvår 2020, ble det vedtatt på styremøte 30. juni 2020 at et ekstraordinært styremøte må finne sted i september 2020. Dette for å gjennomgå resultater og forventninger, samt iverksette tiltak for å styrke likviditeten og egenkapitalen gjennom kapitaltilskudd fra morselskapet,» heter det i styrets beretning.

– Selskapets ordreinngang har blitt redusert som følge av Covid-19. Årsaken til dette er at kunder har hatt redusert aktivitet eller stengt som følge av smittebegrensninger. Som følge av dette, har ikke kundene vært like tilgjengelige som normalt i denne perioden. Selskapet har imidlertid fortsatt en tilfredsstillende ordrereserve. Kanselleringer av prosjekter har ikke vært betydelig, men enkelte prosjekter har blitt utsatt inntil videre.

– Effektene av Covid-19 på lengre sikt er i utgangspunktet vanskelig å estimere. Styret og ledelse følger utviklingen tett, og vil fortsatt søke raske tilpasninger både i forhold til løpende drift og finansiering. Svekkelsen av kronekursen i perioden har medført økte innkjøpspriser i norske kroner.