Narges Salih og Oleksandra Shelestina gir veiledning til alle som har spørsmål om BIM

Ser store besparelser med BIM og «as built»

BIM har gjort det enklere å gjennomføre prosjekter og har gått seiersgang gjennom byggebransjen. Nå er BIM på vei inn i vann og avløp, og Norsk Wavin anslår en besparelse på 15 prosent ved å benytte seg av mulighetene.

0

Framtiden er digital og den er allerede her. Gjennom BIM har digitalte verktøy gitt store gevinster til alle parter, og særlig til byggherre.

BIM står for Building Information Modelling, og er et åpent system der man jobber i et et felles rom der rådgivere, arkitekter, konsulenter, byggherrer og leverandører kan samarbeide. Gjennom å benytte seg av BIM jobber alle parter på samme modell av prosjektet, slik at man til enhver tid har felles og nøyaktig informasjon, og kan følge arbeidet dag for dag og time for time.

Digital modell av ulike komponenter

Åpent

BIM har dermed revolusjonert prosjektering og planlegging, og gitt alle involverte oversikt og informasjon over hva som skjer samt gjort det lettere å planlegge og koordinere, noe som har ført til redusert prosjekteringstid og en mer effektiv byggeprosess.

– I BIM ligger all bygningsinformasjon digitalt, noe som gjør det enkelt for de involverte partene å kommunisere sømløst. Og hva skjer når både prosess og samarbeid effektiviseres? Kostnader og tidsbruk går ned, forklarer Oleksandra Shelestina, BIM ingeniør hos Norsk Wavin, som nå oppfordrer VA-bransjen til å ta i bruk mulighetene som ligger i den åpne standarden.

Effektivt

En viktig forutsetning for å lykkes er at man har digitale utgaver av komponentene man skal bygge med, som rør, kummer, pumper osv.
Man starter som regel med å tegne en 3D-modell, som forankrer all informasjon. Så kan man se alle deler som prosjektet består av, ved siden av teknisk dokumentasjon og trinn for trinn følge hva som gjøres, helt frem til ferdigstilling og videre drift av installasjon

– BIM-modeller ble opprinnelig brukt som et verktøy i prosjekteringsfasen slik at rådgivere og arkitekter skulle samarbeide bedre. Etter en stund så man at også andre deler av byggeprosessen hadde nytte av verktøyet, og i praksis et det blitt meget effektiv verktøy i alle faser, ikke minst kan modellen også brukes i FDV, forteller Shelestina.

As built

Norsk Wavin har sett mulighetene som ligger i å tilby innholdspakker for VVS i BIM Revit, samt et nytt VA-bibliotek med digitale 3D-modeller av produkter som er fritt tilgjengelige. Innholdspakken inneholder et komplett bibliotek over alle rørdeler i «as built» format, slik at man kan tegne med korrekte digitale moduler. Med nøyaktige deler kan man utvikle en detaljert og virkelighetstro tegning med fullstendig produktliste. På den måten unngår man å bestille for mye eller for lite fra grossist, i tillegg til at ordre på spesialdeler blir sendt inn i god tid.

Allerede i starten får man en modell som forhindrer overrraskelser senere i løpet. Riktige mål og modeller blir brukt, uten risiko for ugyldige koblinger eller valg av produkter som ikke er tilgjengelige eller ikke har nødvendig dokumentasjon, forklarer Shelestina.

På byggeplass

Man kan dessuten åpne modellen på byggeplass og få et nøyaktig bilde på hvor f.eks. rør og andre installasjoner skal gå i bygget. Hvis man under prosjekteringen skulle bruke lengre rør eller andre vinkler enn standard, eller legge inn rør som kolliderer med fast struktur, vil man få beskjed om dette fra den innebygde intelligente brukerstøtten.

Hele systemet er i tillegg bygd opp av familiedeler, slik at tilhørende rørdel vil henge med dersom man endrer dimensjonen eller fallet på et rør.
– Vi i
Wavin garanterer 15 prosent kostnadsbesparelse dersom dimensjonering, 3D-tegning og produktutvelgelse utføres gjennom Wavins innholdspakke i BIM Revit og 3D-modeller fra VA-bibliotek, sier Oleksandra Shelestina og Narges Salih, som gir veiledning til alle som har spørsmål.