PE100-ledningen er trukket gjennom trakta og komprimert med 10-12 prosent, konstaterer John Tore Madsen og prosjektleder VA i Kongsberg kommune, Jostein Dalshagen.

Inntrekking av tett tilsluttet PE rør med Die Draw er tilbake

For å få et nytt rør inn i et eldre rør trekkes det nye gjennom en trakt, der det tvinges ned i dimensjon. Når røret er på plass vil det gradvis ta tilbake dimensjonen og fylle opp mellomrommet. Slik ble en 360 meter lang hovedvannledning på Kongsberg fornyet i sommer.

0

Rørinntrekking ved bruk av trakt kalles «Die-Draw»-metoden, av engelsk die, som betyr dyse. Metoden brukes til å forbedre eksisterende rør ved at et nytt PE-rør trekkes gjennom en trakt, og reduseres i diameter før det trekkes inn i et eksisterende rør. I metoden bruker man et tynnere rør enn det om vanligvis brukes ved rørtrekking. Røret trenger nødvendigvis ikke være tynnere enn et vanlig PE rør, men ofte er det det.
I prosjektet på Kongsberg hadde det tynne røret en veggtykkelse på 13 millimeter (SDR33), og dette røret blir redusert i diameter med 10-12 prosent når det trekkes gjennom trakten, men vil prøve å gå tilbake til sin opprinnelige dimensjon.

Selve trakta blir montert på en betongsokkel for å sikre at innføringspunktet ikke forskyver seg under inntrekkingen.

Strekkes

Trekk-kraften fra vinsjen kombinert med motstanden i trakta fører til strekk i lengderetning og samtidig en midlertidig reduksjon av PE100s dimensjon. Når PE100 røret er trukket gjennom hele lengden avlastes trekk-kraft fra vinsj og mothold fra trakta. Røret vil da ønske å komme tilbake til sin opprinnelige form, trekke seg sammen og utvider seg til et «tight-fit»-rør i vertsrøret. Dette gir maksimal indre diameter og optimal strømnings-kapasitet.
– Det er vanlig PE100RC-materiale som benyttes, så dette handler om egenskaper i PE. Det finnes andre materialer som man kan gjøre det samme med, men PE egner seg best, forteller Sverre Tragethon ved Hallingplast, som leverte røret. Hvordan materialet oppfører seg påvirkes både av temperatur, og hvor lenge man påfører materialet den gitte spenningen – men dette er noe som beregnes for prosjektet.

Det eksiterende duktile røret hadde en innvendig dimensjon på 400 mm, mens PE-ledningen med betegnelsen PE100 RC, SDR 33, hadde en utvendig dimensjon på 425 mm. Den ble krympet ned med 10-12 prosent under inntrekkingen.

24 timer

Selve trakta blir montert på en betongsokkel for å sikre at innføringspunktet ikke forskyver seg under inntrekkingen. Det var svært viktig for at det nye røret skulle få en så skånsom reise som mulig inn i det eksisterende duktile røret med en innvendig dimensjon på 400 mm. PE-ledningen med betegnelsen PE100 RC, SDR 33, hadde en utvendig dimensjon på 425 mm.- Vi benyttet en spesialkonstruert vinsj fra Die Draw Ltd UK i mottakspunktet. Die Draw Ltd tok seg av prosjekteringen og spesifisering av PE-røret, mens vi leverte spesialutstyr i tillegg til å stå for prosjektledelse, prosjektering og utførelse, forteller Tor Heggernes i Pipeliner. Inntrekkings prosessen bør være ferdig innen 24 timer. Etter at vinsj strekket er sluppet vil røret i løpet av et døgn gå tilbake til sin opprinnelige form.
– Metoden er egnet på større rør dimensjoner og rørene kommer i lengder på 12 eller 20 meter som blir sveist sammen på anleggstedet før inntrekking, forklarer Heggernes.

God stemning under inntrekkingen i Kongsberg. Fra venstre Roar Sannem, Hallingplast, Tor Heggernes, Pipeliner, Jostein Dalshagen, Kongsberg kommune og Josef Luidold, IVAR Stavanger.

Tidlig morgen

For å unngå overoppheting av den 13 mm tynne PE-ledningen startet installasjonen denne fredagen i juli klokka fem om morgen, og på grøftekanten dukket det opp inviterte representanter fra rådgiverselskaper, ledningseiere, leverandører og også en doktorgradsstipendiat på NoDig-metoder som ønsket å overvære den historiske begivenheten.

– Det var nesten som en stille og historisk «høytidsstund» da vinsjen startet opp og forsiktig trakk PE-røret de første centimeterne gjennom den trange trakten.  Mange ukers forberedelse ble testes ut i praksis, og de siste justeringer med vinkler og retninger ble foretatt. Det gikk svært sakte og kontrollert de første meterne, men så økte inntrekkingen suksessivt opp til fem meter i minuttet, forteller Heggernes.
Det var første gang denne type rør ble benyttet i et kommunalteknisk anlegg i Norge, men Hallingplast har levert flere hundre kilometer av samme rørtype til offshoreindustrien som en korrosjonsbarriere på SubSea rør.

(f.v.) Ole Vegar Nørstebø fra Kongsberg Entreprenør og John-Tore Madsen, anleggsleder Pipeliner.

Prioriterte offshore

NCC gjorde en pilot på tilsvarende metode for Bærum kommune allerede for 20 år siden. Dette er til nå er den eneste installasjonen i Norge, og årsaken er at British Gas fant metoden så interessant at selskapet på dette tidspunktet kjøpte patentet og lisensrettigheten til produktet. Samtidig ble produktet trukket ut av drikkevannsmarkedet over hele verden, og man priorterte SubSea markedet. Høsten 2018 gikk imidlertid patentet ut og noen nøkkelpersoner startet opp selskapet Die Draw Ltd. i Skottland for å gjenoppta drikkevannsmarkedet.
– Vi har hatt kontakt med Die Draw siden slutten av 2018 og har markedsført produktet i Norge siden høsten 2019. NCC i Sverige har for øvrig en tilsvarende avtale for det svenske markedet, forteller Heggernes hos Pipeliner.

Spenningen utløst for anleggsleder John Tore Madsen, som ledet operasjonen på Kongsberg.

Minimal graving

Oppdraget i Kongsberg ble utført som en underentreprise for byggherre Implenia, og metoden ble benyttet for å unngå unødig graving i den nye fylkesveien gjennom Kongsberg. Statens veivesen ønsket ikke å grave opp ledningen for å finne lekkasjene. Prosjektleder for vann og avløp i Kongsberg kommune, Jostein Dalshagen, fulgte også installasjonen ved Gomsrud i Kongsberg med stor interesse. Han uttrykte glede over at kommunen nå endelig kan ta den nye vannledningen med et driftstrykk på 8,5 bar, i bruk.

Årsaken til at Implenia valgte å gå for denne metoden var fordi rørleverandøren Hallingplast går god for en levetid på minst 100 år så lenge installasjonen og håndteringen av de nye rørene gjøres forskriftsmessig.
– Vi i Pipeliner kunne også vise til at denne metoden ville gi størst indre diameter i røret etter installasjon. Vi foretok beregninger som viser at vi faktisk øker strømnings kapasiteten etter installasjon av PE-røret sammenlignet med originalrøret. Dette er et produkt vi har stor tro på, og som kan framstå som et godt alternativ til utblokking. Jeg mener metoden er en god tilvekst til «verktøykassa» innen NoDig, sier Tor Heggernes i Pipeliner.

Denne artikkelen er tidligere publisert på Rørbloggen av Hallingplast.