Innsjøen behandles med medisiner for å undersøke effekten på abbor. Foto: Michael Jonsson

Abbor på angstmedisin roer seg i stimen

En ny avhandling fra Umeå universitet tyder på at legemiddelrester brytes senere ned i vassdrag enn tidligere antatt. Studien viser imidlertid at fisk ikke lar seg påvirke av angstdempende medisiner i vannmiljøet.

0

Økt bruk av legemidler som et resultat av en voksende og aldrende befolkning fører til økende utslipp av stoffrester via avløpsvann til innsjøer og vassdrag, noe som bli sett på som et voksende miljøproblem.

Antibiotika i vann antas å øke risikoen for mikrobiell antibiotikaresistens, og visse medisiner som pollenmedisiner og angstdempende stoffer har vist seg å kunne endre oppførselen til vanndyr.

Johan Fahlman viser i sin nye avhandling at rester av medikamenter kan være overraskende stabile i nordlige miljøer.

– I kalde og isdekte vassdrag kan antibiotika, pollenmedisiner og angstdempende stoffer, som antas å brytes ned raskt i miljøet, forbli i sin aktive form i mange måneder, i noen tilfeller år, forteller Johan Fahlman.

Sendere blir operert inn i fisken for å kunne spore dem i sjøen. Foto Johan Fahlman

Fahlmans studier viser at testene som ble brukt for å vurdere hvor lenge medisiner kan påvirke dyrelivet i vassdrag, savner sammenligning med viktige prosesser som gjør nedbrytningen langsommere i et økosystem enn i laboratoriemiljøer som forskere normalt bruker til sine studier.

– Det er komplekse prosesser som styrer nedbrytningen av medikamenter i miljøet som vi ennå ikke har lyktes i å gjenskape i laboratoriemiljøer, sier Johan Fahlman.

Tidligere vitenskapelige studier har vist at lave nivåer av angstdempende medisiner i vannet gjør abbor mye modigere og mer villige til å vedta en høyrisikoatferd i laboratoriemiljøer, noe som har skapt en bekymring for at abbor vil være lett bytte for rovfisk.

Imidlertid gir den nye avhandlingen betryggende nyheter.

Johan Fahlman gjennomførte sammen med andre forskere en unik studie der abbor i en naturlig innsjø ble utsatt for relativt høye nivåer av angstdempende medisiner. Resultatene viste imidlertdi at de forventede atferdseffektene ikke ble noe av.

Da forskerne fulgte oppførselen til alle fiskene i en innsjø samtidig, kunne de observere at abboren som kollektiv ikke påvirkes på samme måte som når de studeres en etter en i laboratoriemiljø. Abboren tar ikke unødig risiko på samme måte som i laboratoriet.

Sosial avstand mellom abbor ser ut til å være en mer viktig faktor for abborens oppførsel enn visse nivåer av angstdempende medisiner.

– Tilstedeværelsen av stimen gjør fisken så rolig og modig som den pleier å være, så effekten av et angstdempende middel reduseres hvis fisken svømmer i en gruppe, sier Johan Fahlman.