Geir Melvold og Heidi Østlie Laugen med litt av vareutvalget ved Intec Pumpers nye avdeling i Tønsberg.

Intec etablerer seg med ny avdeling i Tønsberg 

Som følge av stadig større etterspørsel, har Intec Pumper etablert egen avdeling i Tønsberg. Ved siden av å levere og lagerføre pumpestasjoner og en rekke andre VA-produkter er dette i tråd med strategien om i tillegg å satse på VVS-bransjen.

0

Det er ingen nybegynnere Intec har fått med seg på laget i Tønsberg. Avdelingsleder Geir Melvold, Heidi Østlie Laugen (ingeniør og salg) og Ronny Øijord (teknisk og salg) har i sum mer enn 50 års erfaring i faget.

– Vi tar ikke bare med oss høy produkt- og markedskjennskap, men også fagkompetanse og mange års relasjonsbygging, sier Geir Melvold.

Tenker likt

Trioen hadde tanker om å etablere egen virksomhet, men på grunn av korona og usikre tider, valgte de å ta kontakt med Intec Pumper for et eventuelt samarbeid. Derfra falt brikkene raskt på plass, og i dag er alle tre ansatt hos pumpeleverandøren på Vinterbro.

– Vi fant fort ut at kjemien var veldig god og at vi tenker likt. Dessuten har vi samarbeidet og forhandlet en del av deres produkter tidligere og kjenner firmaet godt. Vår erfaring var at de har dyktige folk og et godt arbeidsmiljø, sier Øijord.

– Intec har også et mye større produktutvalg enn det vi har jobbet med tidligere, og som gjør at man må oppdatere seg. Det er spennende og er en viktig motivasjon også for en «gammel mann» som meg på over 50 år, supplerer Melvold.
– Nå skal vi også jobbe mye mot entreprenører, noe som er nytt for oss, og gir oss en større bredde ved kontoret i Tønsberg.

Økt fokus på VVS-markedet

Intec Pumper er et heleid norsk aksjeselskap med spesialkompetanse innen pumpeteknikk.

Selskapet har et omfattende leveringsprogram fra verdens ledende produsenter i Europa og Japan og er eneimportør av Tsurumi pumper, Japans største produsent av nedsenkbare lense- og avløpspumper. Hovedmarkedene befinner seg innen VA/VVS, industri og offshore- og skipsinstallasjoner.

Hovedbasen er på Vinterbro, med avdeling og lager på Biri og i Bergen – og nå også i Tønsberg. Med kunnskapen og kontaktnettet i bagasjen, skal den nyopprettede avdelingen bidra til å løfte VVS-satsingen nasjonalt.

– Vi har alle produktene innenfor vårt segment som tilfredsstiller VVS-markedet, men har hatt mest fokus på VA-sektoren hittil. Vi har rett og slett ikke hatt kapasitet til å kunne gjøre jobben skikkelig mot VVS, forteller Stein.

Markedet er stort, og listen for Tønsberg- avdelingen er lagt på en økt omsetning på 10 millioner det første driftsåret. Det mener de alle er fullt oppnåelig.

– Det er veldig bra aktivitet for tiden og mye gjøre for alle. Og med denne erfarne trioen med oss, er jeg veldig trygg på at vi raskt vil se gode resultater.

Avdelingen ble etablert i mai måned, og de siste månedene er blitt benyttet til å bygge opp lageret og kundeportefølje. Nå er de for fullt aktive ute i markedet.

Styrker grossist

Intec Pumper er i utgangspunktet en direkteleverandør, men har i tillegg avtale med Heidenreich. Et samarbeid som vil bli utvidet og oppgradert, sier Aleksander Stein.

– Det er litt annerledes med pumper enn andre VVS-produkter i forhold til rørdimensjoner, strøm- og spenningsforhold osv. Dette er et vanskelig område for grossistene å holde seg helt oppdatert på. Derfor må vi ofte inn i bildet med ytterligere input. Men etter ønske fra våre kunder, bruker vi Heidenreich som et supplement på standardprodukter.

Nettopp å kunne levere raskt, er et nøkkelfunksjon for Intec Pumper, derfor går de mot strømmen i bransjen ved å etablere lokale lagre i tillegg til hovedlageret på Vinterbro.

– Vi forsøker hele tiden å ha de produktene vi har i prislisten på lager, som for eksempel en være en lensepumpe på 110 kW. Det hjelper ikke med gode produkter om man ikke kan levere, og det blir fort krise om vann inn eller vann ut ikke fungerer, poengterer salgs- og markedssjefen i Intec Pumper.