Kun enkel pakking heretter, uten plast, på gategods fra Furnes Jernstøperi

Fjerner plastemballasje og maling på gategods

Furnes har redusert forbruket av plastemballasje med 13, 8 tonn på et år. Man går over til å levere umalt gategods, og jobber videre i tett dialog med kundene for å bli enda grønnere.

0

Som en del av en langsiktig strategi begynte Furnes Jernstøperi allerede for to år siden å se etter alternative emballasjeløsninger. Målet var å redusere mengde emballasje, både av hensyn til miljø, men også for ikke å belemre kundene med unødvendig emballasje, og da særlig plast.

– Allerede året etter hadde vi redusert plastforbruket med 13, 8 tonn, og innførte kildesortering av alle plastprodukter som fulgte med innkjøp. Vi jobber nå tett med kundene for alternative, bærekraftige og enkle materialer, forteller Geir Kåre Kroken, markedssjef ved Furnes Jernstøperi på Stange.

Slik det støpes

Maling av gategods har inngått i tidligere standarder, og har vært benyttet over lengre tid. Malingen som benyttes er vannbasert og fungerer kun som et estetisk virkemiddel på produktene. Varigheten er relativt kort etter at produktene er tatt i bruk.
– Furnes var først ute med å levere umalte produkter til det danske markedet for 10-12 år tilbake. Hovedstadsområdets Forsyningsselskab i København(Hofor) har hatt fokus på umalte produkter illustrert med eget umalt logolokk fra 2013. Levering av umalte gategods produkter vil redusere forbruket av maling med 24.000 liter pr. år, vi går over til å levere umalt gategods i løpet av høsten, forteller Kroken.

Geir Kåre Kroken ved Furnes Jernstøperi

Gode erfaringer

Furnes Jernstøperis kunder i både Danmark og Sverige har god erfaring med umalte produkter, og norske kommuner har ikke vært sene med å komme etter. Her har man i samarbeid med et utvalg norske kommuner, gjennomført en lengre testperiode av umalte produkter. Tilbakemeldingene fra kommunene var at det ikke hadde noen betydning om produktet var malt eller umalt, og at det var et pluss med tanke på miljø.

– Vi har hatt noen umalte kumlokk på utprøving i et ½ års tid, og gjort oss opp en mening om disse kan brukes i framtida. Vi ser at det ikke har noen betydning om lokkene er malte eller umalte i forbindelse med korrosjon. Det vi i Kristiansand Kommune er nøye med er at når det skal asfalteres, så skifter vi ramme og venter med å legge ned de nye lokkene. Asfalten fester seg på lokkene fortere på umalte lokk. Vi har ikke noen bekymringer med å gå over til umalte lokk i framtida, sier Kjell Einar Liane, driftsleder i Kristiansand Kommune