Saint-Michel broen over elven Seinen, i Paris ved øya i sentrum (Ile de la Cité) nær Notre Dame-katedralen

EU har redusert sine urbane kloakkutslipp

Den tiende rapporten om implementeringen av Urban Waste Water Treatment Directive (UWWTD) viser at overholdelsesgraden for EUs innsamlings- og behandlingsregler for avløpsvann er høy og har blitt forbedret sammenlignet med forrige rapporteringsperiode.

0

EU-kommisjonen publiserte i går den 10. rapporten om gjennomføringen av direktivet om behandling av byavløpsvann (UWWTD) som viser en samlet forbedring i innsamling og behandling av avløpsvann i Europas byer, men peker på forskjellige suksessnivåer mellom medlemsstatene. Rapporten dekker over 23 500 EU-byer som faller inn under direktivets virkeområde, hvor mennesker og industri genererer over 610 millioner innbyggere tilsvarende avløpsvann hvert år. Dette er rundt 490 millioner badekar med avløpsvann per dag.

Selv om trenden fortsatt er positiv, er full overholdelse av direktivet ennå ikke oppnådd. Finansiering og planlegging er fortsatt de viktigste utfordringene for vanntjenestesektoren.

– Rapporten bekrefter at innsamling og behandling av spillvann forbedrer seg over hele EU. EU-reglene har spilt en avgjørende rolle for å forbedre kvaliteten på elver, innsjøer og hav på kontinentet vårt, med en gunstig innvirkning på europeiske borgers helse og livskvalitet. Fremgangen har imidlertid ikke vært jevn, og i noen EU-land trenger avløpsvanninfrastruktur bedre planlegging og mer finansiering. Vi vil nå gjøre vårt ytterste for å drive innovasjon og nye investeringer i miljøinfrastruktur overalt i Europa, sa EU-kommisjonær for miljø, fiskeri og hav Virginijus Sinkevičius i forbindelse me publiseringen.

Rapporten viser at 95% av avløpsvannet i EU samles opp og 88% blir biologisk behandlet. Mens trenden er positiv, er det fortsatt arbeid å gjøre – 1% av byavløpsvannet samles fortsatt ikke opp, og over 6% er ikke tilstrekkelig godt behandlet til å oppfylle sekundære biologiske behandlingsstandarder. Det nåværende investeringsnivået i mange medlemsstater er for lavt til å nå og opprettholde samsvar med direktivet på lang sikt, med flere byer i EU som fortsatt trenger å bygge eller modernisere infrastrukturen for innsamling av avløpsvann, samt å sette moderne renseanlegg på plass.

Bakgrunn: Direktivet om rensing av avløpsvann fra byer krever at medlemsstatene sørger for at byene og tettstedene samler og behandler avløpsvann på riktig måte. Ubehandlet avløpsvann kan være forurenset med skadelige kjemikalier, bakterier og virus og utgjør dermed en risiko for menneskers helse. Den inneholder også næringsstoffer som nitrogen og fosfor som kan skade ferskvann og det marine miljøet ved å fremme overdreven vekst av alger som kveler annet liv, en prosess kjent som eutrofiering. En evaluering av direktivet ble publisert i 2019, som konkluderte med at det generelt sett er egnet for formål, men det er rom for forbedring.

10th report on the implementation of the Urban Waste Water Treatment Directive (UWWTD)

Urban waste water treatment in Europe – Indicators