Vinner nytt terreng: Biowater med partner Enwa klare for oppgaven å bygge anlegg på Ullensaker, Gardermoen RA. Jon Siljudalen, CPO og grunnleggende partner av Biowater Technology setter spaden i jorda.

Vinner stadig nytt terreng med unike bioreaktorer

Med rekordomsetning i fjoråret kan Biowater Technology stå foran et gjennombrudd innen levering av avløpsrenseanlegg, og da med med egenutviklede bioreaktorer. Mange års fokus på innovasjon begynner å vises i regnskapet og ordrene strømmer på.

0

Til tross for at man har ligget i front med å utviklet nye metoder og besitter en rekke patenter innen biologiske reaktorer for rensing og gassproduksjon for avløpsvann, har Biowater Technology på mange måter gått under bransjeradaren. Siden man ikke har levert totalløsninger har man vært lite påaktet med sine innovative teknologi her i landet.

Sterkt

Nå begynner imidlertid Tønsberg-bedriften å synes og kan vise til sterke resultater. En omsetningen på NOK 82 mill i 2019 medfører en 70% økning i forhold til 2018. 

– Vi har hatt en klar strategi om å videreutvikle nye innovative bioreaktorer, som er vår kjerneteknologi. Vi har hele veien arbeidet både med aerobe og anaerobe løsninger, og dermed har vi kunnet betjene både kommuner og industri bredt, forteller Ilya Mario Savva, administrerende direktør i Biowater Technology til VAnytt.

Forventet ordreinngang i 2020 er ifølge Savva allerede på ca NOK 130 mill, som er en økning på 30% i forhold til 2019 og som tilsier en økning på 260% i løpet av 2 år.

Mer bio

Savva ser en klar økning i bruk av bioreaktorer internasjonalt, og man går inn for å ligge helt i front innen denne teknologien.

– Vi leverer stadig flere reaktorer til rensing av både kommunalt og industrielt avløpsvann, der våre nye løsninger vinner terreng. Kundene vil ha løsninger som reduserer kostnadene, øker rensegraden, forbedrer effektiviteten og resulterer i mer ressursvennlige løsninger. Samtidig ser vi økende interesse for bioreaktorer til produksjon av biogass fra avløpsvann i industrien, sier Savva.

Nå er man også i ferd med å legge siste hånd på neste generasjon av løsninger for det kommunale markedet.

Ny strategi

Økningen i salg og ordreinngang skyldes også beslutningen om å endre strategi.

Mens man søker lokale partnere i utlandet, ønsker man å utvide hjemmemarkedet til å innbefatte Norden og ta mer ansvar for helheten og tilby stadig flere totale prosess-entrepriser.

– Internasjonalt har det vært større interesse enn her hjemme for å ta i bruk den nye generasjonen bærekraftige reaktorer. Leveranser i eksempelvis Brasil og Kina har banet vei for vår teknologi her hjemme, sier Savva.

Gol energi

Nylig ble det inngått kontrakt med Gol kommune om oppgradering av renseanlegget basert på den nye CFIC teknologien – med en bioreaktor som reduserer energibehovet opp mot 50%.

– Vi ser stort potensiale i behandling av offentlig avløpsvann med CFIC-prosessen. Det har tatt tid å komme inn i dette markedet med våre nye teknologier, men vi forventer ytterligere vekst innen bruk av nye innovative biologiske renseløsninger, ikke minst etter stadig strengere utslippskrav. Her er det også ønske om mer kompakte løsninger, sier Savva, som regner med at flere etterhvert vil vurdere gå for CFIC i stedet for konvensjonell biofilm prosess.

Piloter

Mens kommunale avløpsanlegg er mer ensartede, er det for industrielt avløpsvann ofte snakk om å bygge pilotanlegg.

– I industri er det stor variasjon i avløpsvannets beskaffenhet. Vi snakker om alt fra konservering av grønnsaker til papirproduksjon. Derfor bygges og testes pilotanlegg på forhånd, slik at vi kan sjekke ut både ytelse og rensegrad. Industrien stilles også økende krav til utslipp, med særlig fokus på energisparing, sier Savva.

Her har CFIC prosessen vært en suksess som er inkludert i en nyutviklet Hyvab teknologi, som produserer biogass fra avløpsvann i en to-trinns, aerob og anaerob bioreaktor, en teknologi som har vist seg veldig effektiv og Biowater har her levert slike anlegg til både matvare- og legemiddelindustrien i Norge.