Lekkasje Foto: United States Navy/Joseph M. Buliavac/Wiki

Trykkstyring med mange gevinster

Med trykksensorer på nettet og bruk av disse målingene i kontrollenheten som styrer pumpestasjonen som leverer trykk, kan man oppnå behovsstyrt trykkstyring. Pumpeytelsen blir dermed i henhold til sanntids trykk, noe som sparer energi, vann og driftskostnader. 

0

Trykkhåndtering har vist seg å være et effektivt verktøy for å redusere lekkasjer, forbedre energieffektivitet og redusere drifts- og vedlikeholdskostnader.

En stor utfordring som mange kommuner står overfor er hvordan man skal håndtere høye nivåer vanntap. Selv om ikke alle er lekkasjer, er det kjent at ineffektiv styring av distribusjonssystemets trykk forårsaker betydelig overflødig lekkasje og utbrudd og andre ugunstige konsekvenser, for eksempel redusert levetid på anleggene.

Vannmangel og redusert vannkvalitet er også viktige spørsmål, ved siden av unødvendig bruk av energi.

Trykkhåndtering har et stort potensiale for å forbedre effektiviteten og lindre bekymringene, og trykkhåndtering nå anerkjent som viktig grunnlaget for optimal styring av vannforsynings- og distribusjonssystemer. De påviste fordelene med trykkhåndtering i distribusjonssystemer inkluderer nå ikke bare fordelene med vannbesparelse ved å redusere lekkasjestrømningshastigheter, men også fordeler med vannforsyning og kunder som følge av redusert antall brudd og lekkasjer.

Dette er for eksempel reduserte reparasjon- og gjeninnførings, redusert negativ omtale, reduserte kostnader for aktiv lekkasjekontroll, utsatt infrastrukturfornyelse og forlenget levetid for strømnettet og serviceforbindelser. Fordelene inkluderer også færre problemer med kundeservicetilkoblinger og rørleggeranlegg, alt fører til færre kundeklager.

VANytt er interessert i å høre fra kommuner som arbeider med trykkstyring.

Ler mer i en brosjyre Grundfos har laget om emnet.