Beskytter pumpene og reduserer energibehovet

Ved å sile ut problempartiklene og sende de videre utenom pumpene forhindrer man tilstopping. Løsningen reduserer dessuten slitasje og energibruk ved at man står friere i valg av pumpe.

0

I forbindelse med Corona – situasjonen har mange kommuner erfart utfordringer ved at førstelinje pumpestasjoner går i stopp, særlig på grunn av visse typer våtservietter og filler tetter igjen pumpehuset. På enkelte pumpestasjoner er også harde partikler som stein og grus en utfordring ved at de sliter ned løpehjulene.

– Det er ofte de minste pumpene som sliter nå, der avstanden mellom pumpehus og løpehjul ikke er så stor. I mange tilfeller blir det utrykninger og ekstra vedlikehold, og det går mye ekstra tid for kommunene, forteller Håvard Næss hos KSB, som nå foreslår et velprøvd konsept for bokstavelig talt å sende problemet utenom.

 

Silingsfase til venstre og utpumping til høyre

Løsningen heter AmaDS og består av et silkammer og et nivåkammer. Når spillvannet kommer til silkammeret blir partiklene fanget opp av en sil, mens vannet ender i nivåkammeret. Når nivåkammeret er fylt opp vil en av pumpene starte, tilbakeslagsventilene åpnes og lukkes automatisk, og nivåkammeret tømmes ved at vannet som befinner seg går gjennom silkammeret motsatt vei, og silgodset sendes videre på trykksiden uten å ha vært i kontakt i pumpa.

Siden systemet alltid leveres med to pumper, vil tilrenning skje uavbrutt gjennom den pumpa som ikke er i drift. Dette sørger for kontinuerlig drift når dette er nødvendig, og automatikken gjør at pumpene alternerer ved behov.

– Systemet har vært installert på overvann fra et parkeringshus i Bærum, der slitasje på grunn av grovere partikler tidligere har vært betydelig. Installasjonen har vært i drift i en årrekke uten problemer. AmaDS er installert på hundrevis av anlegg ute i Europa og har hatt betydelig framgang, påpeker Næss, som ikke nøler med å anbefaler systemet der man har problemer med tilstopping eller slitasje.

Håvard Næss hos KSB

Næss forteller at det ofter er slik at sannsynligheten for problempartikler i avløpsvannet ofte setter standard for valg av pumper, ved at man er nødt til å ta hensyn til faren for fastkiling når man bestemmer pumpens løpehjul og krav til fritt gjennomløp.

– Når det er forventet rusk og rask i vannet blir man ofte nødt til å velge en større pumpe enn det som hadde vært nødvendig med rent vann. Med AmaDS kan en pumpe med mindre fri passasje enn det som vanligvis kreves dermed velges til oppgaven. Dette gjør at man kan velge en sterkere pumpe med høyere effektivitet enn for konvensjonelle avløpsvannspumpestasjoner, og noe som resulterer i betydelige energibesparelser, sier Næss.

At pumpa beskyttes mot grove faste stoffer av oppstrøms separatorer, resulterer erfaringmessig i betydelig redusert slitasje og dessuten økt tilgjengelighet til anleggene. Det tørrinstallerte systemet er lukket og gasstett, noe som betyr mer tilbyr hygieniske arbeidsforhold og et høyere nivå av sikkerhet for en operatør.

– Ettersom det brukes pumper med mindre frie passasjer, kan man klare seg med færre pumpestasjoner. Dette betyr at systemet er godt egnet for pumper i dreneringssystemer som dekker lange avstander, påpeker Næss.

Utformingen er slik at systemene produseres av standard deler. Systemene er modulære i design; pumpene med systemets hovedkomponenter er lett tilgjengelige. Faststoffutskilleren i systemet er plassert eksternt og er derfor enker å få tilgang til.

– Man kan også installere systemet i eksterende pumpesumper, der man leder spilvannet i rør gjennom forkammeret og direkte til sil. Etter siling går spillvannet «tilbake» til forkammer, som fungere som buffer, mens pumpene står tørroppstilt i kammeret ved siden av. Man kan også plassere hele opplegget nede i en tidligere pumpekum, som da blir tørr, forteller Næss.

Avhengig av arbeidet som kreves og type system, kan vedlikehold utføres av en enkelt person – underlagt de kravene som gjelder på installasjonsstedet. Dette gir en over gjennomsnittet reduksjon i vedlikeholdskostnader.
– Systemene er tilgjengelige i de fleste størrelser, og systemer for ekstern sump/nivåkammer er også å få tak i, sier Næss hos KSB.