Adm direktør Bjørn Moen og Økonomisjef Marleen S. Størseth

Jobber hardt for å få ned kostnadene

En viktig målsetting for et bærekraftig Heidenreich er lavere kostnader. Heidenreich har satt igang flere tiltak for å jobbe mer kostnadseffektivt. Man ser også positive effekter etter at Heidenreich for ca. 10 år siden ble en del av GC- gruppen, Europas største VVS- grossist.

0

En viktig målsetting for et bærekraftig Heidenreich er lavere kostnader. Heidenreich har satt igang flere tiltak for å jobbe mer kostnadseffektivt.

– Vi ser at effektiviteten er økt i alle ledd, og vi er på god vei til å innfri en av våre målsetninger med en kostnadsgrad under 20%. Vi jobber steinhardt for å holde våre kostnader nede – samtidig som vi opprettholder en høy servicegrad, sier økonomisjef Marleen S. Størseth, og legger til at kostnadsgraden vil si hvor mange prosent som de totale kostander utgjør av omsetningen.

Med en omsetningsvekst som har gitt oss all- time high omsetning 2 ganger i år opplever man økt trykk på innkommende og utgående varer på sentrallageret. I samme periode kan sentrallageret vise til flere plukkrekorder, samt at man aldri har hatt så høy plukkeffektivitet som nå i år.
– Et betydelig lavere sykefravær i alle ledd har også påvirket kostnadsgraden, sier adm. direktør Bjørn Moen.

Samtidig som man opplever et forsterket samarbeid med kundene, ser man også et tettere og sterkere samarbeid med mange av leverandører.

– Som eneste grossist økte ikke vi våre priser 01.05.2020, og dette medførte mange diskusjoner med flere av våre leverandører. Nå ser vi også at disse fruktbare diskusjonene har styrket samarbeidet mellom oss og leverandørene. Det har vært et spennende år så langt for oss. Vi opplever en forsterket tillit hos våre kunder, og dette ser vi også en fantastisk omsetningsvekst så langt i år. Vi tar markedsandeler i et tøft marked, sier Moen.

Moen kan forteller at man også ser positive effekter etter at Heidenreich for ca. 10 år siden ble en del av GC- gruppen, som er Europas største VVS- grossist.

– Vi begynner å se stordriftsfordelene. Dette går bl.a på fordeler av innkjøpssamarbeid internt i GC- gruppen og ikke minst internasjonale innkjøpsbetingelser. Flere ansatte i Heidenreich er også medlemmer i sentrale utvalg i GC- gruppen som igjen påvirker betingelsene her i Norge. Dette igjen for å innfri våre målsetninger om å være en foretrukket samarbeidspartner for våre kunder, sier adm. direktør Bjørn Moen i en pressemelding.