Folk fra Fredrikstad Kommunes driftsavdeling tok del i opplæringen

Innvier viktig vannberedskap i Viken

Driftstassistansen i Viken har etablert en operativ beredskap for nødvann i Østfold. To transporttanker og to containere med til sammen 30 kombotanker vil stå konstant tilgjengelig. Opplæring og tilrettelegging skal sikre at tiltaket vil føre til økt beredskap.

0

Nylig kunne Driftsassistansen i Viken IKS (tidl. Driftsassistansen i Østfold IKS) ta i mot splitter nytt materiell for vannberedskap i Østfold, som er den delen av Viken som tidligere var Østfold Fylke.

Driftsassistansen Viken har stått for initiativet og innkjøpet og holder for tiden på med opplæring av driftspersonell fra kommunene på utstyret. Bakgrunnen for tiltaket er krav i drikkevannsforskriften hvor vannverkseier skal legge til rette for at vannforsyningssystemet kan levere nødvann til drikke og personlig hygiene uten bruk av det ordinære distribusjonssystemet.

Åshild Torgersen Aas, rådgiver for HMSK beredskap i Driftsassistansen i Viken viser vannpose for drikkevann

Krav i drikkevannsforskriften følges opp av Mattilsynet, som har det overordnede ansvaret for vann som næringsmiddel, sikkerhet og til beredskap. Det ble tidlig klart at det måtte handles inn nytt utstyr til formålet.

– Det har vært et fantastisk frammøte og stor interesse fra kommunene. Av hensyn til Koronasituasjonen har vi kjørt opplæring i etapper her ved Baterød Vannverk i Sarpsborg, til sammen har det vært over hundre deltakere, forteller leder for Driftsassistansen i Viken, Kenneth Arnesen.

Kursene har gått på innføring i virkemåte for utstyret, rutiner og praktisk bruk av containere for transport og sikre rutiner for tapping. Det er sterkt fokus på hygiene og sikkerhet i alle operasjoner.

– Dette går særlig på allmenn beredskap, og for å kunne møte eventuell lokal svikt i vannforsyningen. Det er nødvann til drikke og til personlig hygiene, forteller Åshild Torgersen Aas, rådgiver for HMSK beredskap i Driftsassistansen.

Utstyret er kommunenes eiendom etter et spleiselag. Leder for Driftsassistansen i Viken, Kenneth Arnesen viser en av de to transporttankene.

Selve systemet består at to store containere hver på 10 000 liter, samt flatpakkede 1000-liters kombotanker med sterile engangssekker (innerlinere). De store containerne har foruten elektrisk pumpe for trykksetting av større bygg, også aggregat for intern strømforsyning dersom det ikke er elektrisk forbindelse ved tappestedet. I tillegg er tankene utstyrt med varmeelement og sirkulasjonspumpe for varmholding vinterstid.

– Systemet er fleksibelt, tankene kan benyttes til etterfylling av de mindre kombotankene, men kan også benyttes til trykksetting av sårbare abonnenter, som f.eks. et sykehjem, hvor behovet for større volum er påkrevd. De ansatte ved sykehjemmet kan da benytte tiden sin på å pleie pasientene/beboerne fremfor å bruke tiden på å hente vann ved en ekstern vannpost, forklarer Arnesen.

Ved svikt i vannforsyningen har man 30 flatpakkede combotanker til rådighet, som da plasseres ut og skal fylles opp av ved hjelp av de transportable containerne. Kombotankene kommer med sterile engangssekker, slik at vannhygiene skal kunne ivaretas. Ved vannposten vil innbyggerne få utdelt en ny 10 liters vannpose de kan ta med seg hjem.

– Det er strenge krav til rutiner og hygiene, den enkelte container skal være betjent, det holder ikke å sette fra seg en container som folk skal tappe fra, forklarer Aas.

Øivind Hegg, Georg Finsrud og Tao Huang fra utstyrsleverandøren Scanwater sto for opplæringen

For å være sikre på at vann til sykehjem og helseinstitusjoner vil fungere i praksis foregår det nå en kartlegging og en ROS analyse, som blant annet skal avdekke hva som skal til av tilrettelegging hos mottakere. For å sikre kort responstid fordeles utstyret likt mellom Sarpsborg og Indre Østfold, en tank og en containere på hvert sted. Vanntankene kobles direkte til vannverkene og skal stå på sirkulasjon, slik at vannet alltid er ferskt.

– Lokalisering av utstyret i nærheten av E6 og E18 gjør at vi når ut til abonnentene i løpet av kort tid, forklarer Arnesen.

Utstyret er kommunenes eiendom etter et spleiselag. Beredskapen skal Driftsassistansen koordinere internt i samarbeidet, men kan også koordineres med andre regioner ved større beredskapshendelser.

– Vi er en del av et nasjonalt samarbeide, der utstyr skal være tilgjengelig for alle, sier Arnesen.

For å holde beredskapen oppe legges det opp til at hver kommunen minst en gang i året skal få gjennomført en øvelse i bruk av utstyret. Det vil si minst 12 øvelser i året, da det er 12 kommuner med i samarbeidet, disse er: Fredrikstad, Sarpsborg, Moss, Halden, Råde, Hvaler, Indre Østfold, Rakkestad, Skiptvet, Våler, Marker og Aremark.

– Vi skal sørger for at utstyret ikke kommer til å støve ned. Det blir jevnlig sjekket og øvet på en gang i måneden. Vi ser ikke bort fra at utstyret også skal kunne benyttes ved arrangementer der det er begrenset tilgang på vann, da naturligvis etter nærmere avtale, sier Kenneth Arnesen, daglig leder for Driftstassistansen i Viken.

Kombotankene har varmematte for å unngå tilfrysing