Prosjektleder Leif Henrik Gjølberg og rørlegger Torleif Slettedal og bakerst maskinfører Martin Høidahl Storrød hos Brødrene Ødegård Maskindrift.

Ny vannledning i samme slengen som gang- og sykkelvei

Da Viken Fylkeskommune ville bygge sykkelvei så kommunen sitt snitt til å få lagt en vannledning i samme trasé. Dermed fikk man fornyet en viktig vannforbindelse til en lavere pris enn det normalt ville kostet.

0
Sykkelveien er nesten klar, og under det hele ligger et nytt vannrør

Haldenveien (RV 130) strekker seg mellom Begby og Borge og går gjennom et gammelt kulturlandskap med store bondegårder og åpne jorder. Det var her Tordenskjold gikk fra Gamlebyen i Fredrikstad med sine soldater for å stjele den svenske flåten i Iddefjorden. Ifølge en lokal bonde er det da også funnet bajonetter i åkeren her ute.

I forbindelse med at det stadig bygges boliger lenger ut på landet på østsiden av Glomma ser man behov for å forlenge sykkelveien nordover mot Sarpsborg. Det var nettopp i forbindelse med at Viken Fylkeskommune skulle bygge ny sykkelvei at Fredrikstad kommune var proaktive.   

Kumløse koblinger ved hjelp av Baio-system

– Vi hev oss med da vi fikk vite at Veivesenet skulle bygge ny gang- og sykkelvei. Siden entreprenør er ute og produserer er det en god anledning for oss å legge ny vannledning under det hele, samtidig får vi oppgradert alle forgreninger og kummer, forteller Terje Langård i Fredrikstad Kommune.

Jobben utføres av Brødrene Ødegård Maskindrift der Viken Fylkeskommune har inngått hovedkontrakten på entreprisen, og Fredrikstad kommune har en gjort avtale med Fylkeskommunen. Fredrikstad Kommune følger selv opp arbeidene med sine egne folk, som også sørger for nødvendig tilrettelegging med avstengning av ventiler under påkobling osv.

– Vi har vært med og godkjent entreprenør, og alt har gått som forventet, framdriften er god, vi kjenner entreprenøren fra tidligere prosjekter som en dyktig og pålitelig sådan, sier Langård.

Strekkfast boltefri kobling

Til sammen legges legges 2200 meter Ø355 SDR 11PE vannrør, 5000 meter drensrør og 13000 meter kabelrør, og det brukes 100 000 m2 fiberduk. Det bygges også en pumpestasjon for overvann.

I forbindelse med forgreninger og enkelte stikkledninger etableres det seks kummer med DN 300 armaturer. I tillegg legges det ned fem Bajo Armaturer fra Innva med stoppekraner og enkelte brannvannskoblinger, her legges det uten kum.

– Bruken av Baio systemet med armaturer er både enkel og genial. For det første sparer kunden både tid og penger på å droppe kum, som ikke er nødvendig. Samtidig er Baio systemet hurtig å legge. Det kreves ingen bolter eller verktøy. Vi kapper rørene til riktig lengde og skyver de inn i muffene, der pakningene presses tett av vanntrykket. Selve koblingene er bare å skyve inn og vri, som en bajonett, enklere kan det ikke bli, vi bruker dette ofte og har gode erfaringer, sier rørlegger Torleif Slettedal hos Brødrene Ødegård Maskindrift.

Baio kobling

I forbindelse med kryssing av vei valgte entreprenør en smart rør-i-rør løsning, der man først la et dobbeltvegget PE-rør som kulvert, og når man skulle sveise på en ny lengde av det nye PE-røret kunne man skyve det gjennom kulverten når det passet og alt var klart for sveising.

Der arbeidene slutter for denne gang kobler man sammen det nye PE-røret med det eksisterende støpejernsrøret Ø 250 mm med en spesialmuffe med støttehylse for PE-røret.

Torleif kapper det gamle vannrøret

– Vi har holdt på med dette prosjektet i underkant av et år, og alt har gått etter planene, forteller prosjektleder Leif Henrik Gjølberg hos Brødrene Ødegård Maskindrift.

I tillegg til alle komponenter til selve VA-arbeidene har Brødrene Dahl i Fredrikstad levert 62 stk trafikkskilt, 160 meter autovern, Pro Tec langsgående sikring (utleie) samt diverse arbeidsvarslings- og sikringsutstyr.

Daniel Trandum fra Brødrene Dahl følger opp prosjektet

– I gamle dager var det ikke uvanlig at slike arbeider gjort i to separate operasjoner. I dag er det heldigvis slik at Fylkeskommune og kommune er dyktige til å koordinere dette sammen. Det blir store besparelser for alle, og minst mulig forstyrrelser og lavest mulige utslipp, sier Daniel Trandum Salg VMT/Distriktsansvarlig for Samferdsel Østfold hos Brødrene Dahl.