Lignende prosjekt som nå skal leveres til Lysinga Vassverk i Øvre Rendalen

Øker kapasiteten, hever kvaliteten og bedrer sikkerheten

Både store og små vannverk øker sikkerheten, investerer i nytt utstyr og bedrer sin reserve kapasitet. Både med Askøy saken i friskt minne og i et år der hygiene og sikkerhet har blitt et viktig bakteppe.

0

Både Askøy saken og Covid 19 epidemien har gjort at stadig flere har satt sikkerhet i vannforsyning på dagsorden. Og det er ikke bare de store vannverkene som setter i verk utbygging og tiltak for å være på en sikrere side. Ved Lysinga Vannverk i bygda Øvre Rendal skal det investeres i både nytt høydebasseng, vannbehandling med UV og teknisk løsning med trykksiler, rørinstallasjoner og trykkøkningspumper. Totalt er det snakk om en investering på 7 millioner kroner.

– Vi investerer i mer kapasitet, kvalitet og sikkerhet ved å bygge et høydebasseng. Samtidig skifter vi ut det gamle UV-anlegget med et nytt, foruten å oppgradere det meste, forteller Kjetil Granrud ved Lysinga vannverk SA, som er et privat vannverk basert på vann fra overflatekilder.

Representanter fra Lysinga Vassverk, fra venstre; Jørn Heiberg, Kjetil Granrud, Jens Erik Høye, samt Erik Lübbe, Gunnar Ristesund, Pål Devold, Torbjørn Halvorsen og Håvard Haanes fra Servitech/Brimer/Entech

Som et av Rendal kommunens største vannverk leverer man drikkevann til sentrum i bygda Bergset, inkludert kommunehus og skole.

– Foruten å levere vann til kommunen leverer vi også vann til fritidsboliger og andre private kunder, og vi ønsker å ligge i forkant og ta investeringen nå, det viktigste grepet er kanskje at et høydebasseng vil gi oss en stor reserve, slik at det tar lengre tid å gå tom, dette hadde vi ikke tidligere,  forteller Granrud.

Anlegget skal også kunne driftes ved strømbrudd og derfor inngår også et diesel aggregat og UPS som en del av kontrollsystem leveransen. I tillegg inngår også nye norskutviklede trykkreduksjonskummer av PE (plast).

Prosjekteringsarbeidet er allerede i gang, og oppstart på byggeplass forventes mai 2021, og prosjektet skal ferdigstilles i Q3-2021.

Det er firma Servictech på Sjøholt som skal levere en pakkeløsning, som inkluderer Brimer høydebasseng med diameter på 13.5 meter og høyde 6 meter.
– Bassenget leveres i glassfiberarmert polyester; et materiale som ofte blir foretrukket  på grunn av sine gode tetthetsegenskaper, en glatt overflate, og at det er enkelt å vedlikeholde, forteller Erik Lübbe i Servitech.

I tillegg til høydebasseng så inngår leveranse av vannbehandlingsanlegg med blant annet UV aggregater og trykksiler, rørinstallasjoner og trykkøkningspumper.

–  Det siste året har interessen for renovering og bygging av høydebassenger steget, det merker vi i antall henvendelser, det er veldig høy interesse for våre høydebasseng nå, forteller Gunnar Ristesund salgsleder hos Brimer, som er en del av Entech konsernet.

Siste ukene har Entec konsernet som omfatter både Brimer og Servitech tatt på seg prosjekter innen vannbehandling for ca 20 millioner kroner.

-Det er gledelig å se at vi lykkes i et viktig markedssegment for oss. Vi har over tid bygget opp kompetanse og kapasitet innen vann- og avløpsrensing, og da er det ekstra gledelig at kundene ser til oss når de skal investere innenfor dette området, sier konsernsjef i Entec, Håvard Haanes.