Stig Erik Løvaas monterer utstyr for brutt vannspeil

Legger opp brutt vannforsyning i alle pumpestasjoner for avløpsvann

Ved å montere brutt vannspeil i kombinasjon med fysiske tiltak holder Stavanger kommune et fast grep om sikkerheten i vannforsyningen. Alle pumpestasjoner for spillvann og overvann oppgraderes.

0

Drikkevannsforskriften stiller krav om at eier av vannverk skal påse at abonnenter som kan utgjøre en særlig fare for forurensning av drikkevannet ved tilbakestrømming, har egnet sikring mot dette. Fordi det er en fare for innsug av spillvann via spyleinnretninger/-spyleslanger i pumpestasjoner og overløpsanlegg har Stavanger kommune utbedret og oppgradert sine anlegg av denne typen.

Patrick Fiskå spyler med slange som er tilkoblet brutt vannspeil.

– Vannforsyningen er ikke sikrere enn det svakeste punktet. Vi har derfor kartlagt alle pumpestasjoner og overvannsanlegg. Nå er vi i full gang med å heve sikkerheten ved alle installasjoner, forteller Svein Jone Aadnesen, produksjonsleder i Vann- og avløpsverket ved Stavanger kommune.

I Stavanger kommune har arbeidet pågått i flere år og man var ferdige i 2019, men i forbindelse med kommunesammenslåingen med Finnøy og Rennesøy kommuner fikk man ytterlige ”nye” anlegg som nå oppgraderes.
– Vi benytter kategori 5 utstyr i henhold til NS 1717, understreker Svein Jone.

Selv var han allerede i 2009 som rørlegger i firma Ragnar Svensen med på å montere brutt avløp på pumpestasjoner for Stavanger kommune, og i 2013 begynte han selv i Stavanger Kommune, nettopp med ansvar for å montere slikt utstyr ved alle pumpestasjoner.

En god del av tilpasningene gjøres i kommunens eget verksted

– Når det gjelder brutt vannspeil ble det den gang valgt Radonett Airgap, og dette utstyret har fungert bra, utstyret har nå gått i over ti år uten noen form for svikt. Ved mange av pumpestasjonene er det nødvendig med kraftig spyling av kummene for effektiv veggvasking, ofte på grunn av mye fett. Her er vi avhengig av høyt trykk og rikelige mengder spylevann. Vi snakker om 6 bars trykk og 120 liter i minuttet, forteller Aadnesen.

Ved spesielt en installasjon har det gått hardt for seg, og det har også vært en styrketest å regne.

– Ved brutt vannspeil tappes vannet over i en tank der det er luft mellom. Det tappede vannet pumpes så ut i pulser. Over tid kan utstyret får mye bank, men Airgapen har tålt enormt med juling. Ved en installasjon, etter å ha starter og stoppet hvert 3. minutt i tre år, måtte til slutt Airgapen kaste inn håndkleet. Det har vært svært vanskelig å finne lignende utstyr som tåler så mye juling, og kvaliteten er jo en viktig del av sikkerheten siden utstyret arbeider på egen hånd, forteller Aadnesen, som derfor er avhengig av materiell med høy kvalitet ved alle de nye i installasjonene.

Siden pumpestasjonene man nå har tatt for seg har hatt ulike utforminger har man vært nødt til å bygge tilpasninger, ved hjelp av kommunens eget sveise- og rørverksted. Der det kun er et mannhull har man valgt å plassere systemet det brutte vannspeilet og vask utenfor i eget låst skap, denne løsninger heter vannverks Airgap Cabinet. Hittil har man installert brutt vannspeil på 10 nye pumpestasjoner, og det er skreddersydd opplegg til seks av de.

– Det er vårt driftspersonell som melder inn behov for tiltak. Der det har vært tvil om sikkerheten har vi rett og slett fjernet spyleslangen inntil vi mener opplegget holder til standard. Det kan alltid forekomme misforståelser, men vår jobb er å fjerne enhver mulighet og risiko for feil, sier Svein Jone Aadnesen, produksjonsleder stasjonsdrift i Vann & Avløpsverket Stavanger kommune.

Kommunen har egne rørleggere som tar seg av tilpasninger også på pumpestasjon