En av de unike tekniske trekkene ved Hias-prosessen er at man flytter biolegemene fra et miljø til et annet.

Milepæl nådd for ombygging til et mer bærekraftig renseanlegg

En viktig milepæl er nådd i ombyggingen av biologisk rensetrinn ved Hias avløpsrenseanlegg: Det går nå avløp i den første linja som er ombygd til Hias-prosessen. I disse dager fylles det på brikker, som brukes i renseprosessen. Arbeidet med å fylle på brikker vil pågå til i januar, etter hvert som brikkene ankommer fra Kina. Totalt skal linje 1 i biologisk hall fylles med ca. 1300m3 med brikker!

0

Hias er med dette godt på vei til å nå sine mål for ombyggingen av renseanlegget til en mer bærekraftig og ressursvennlig prosess.

– Vi skulle doble kapasiteten med bruk av halve bassengkapasiteten, ta bort bruken av

Administrerende direktør i Hias, Morten Finborud.

fellingskjemikalier i normal drift og gjenvinne halvparten av alt fosforet i avløpet. Det får vi til! På den måten går vi fra å være et tradisjonelt renseanlegg til å bli en energi-, jord- og gjødselfabrikk med avløp som ressurs. Dermed reduserer vi både kostnader og klimabelastning, og skaper inntekter som vi ellers måtte tatt inn gjennom økte  gebyrer, sier Morten Finborud, administrerende direktør i Hias IKS.

-Vi har også sørget for at Hias-prosessen blir kommersielt tilgjengelig for andre med behov for oppgradering eller nye anlegg gjennom den kompetansen som bygges opp hos samarbeidspartene Hias How2O  og Enwa. I en tid med fokus på bærekraft og sirkulær økonomi bør dette være spesielt interessant for mange, sier han.

Bakgrunnen for ombyggingen av biologisk rensetrinn var at rensetrinnet var dimensjonert for å håndtere halvparten av den organiske belastningen som kommer inn på renseanlegget i dag.

Den økte belastningen kommer hovedsakelig fra industri. Hias hadde derfor stort behov for å øke kapasiteten ved biologisk rensetrinn for å håndtere dagens belastning og nå selskapets og eierkommunenes fremtidige målsettinger. I tillegg kuttes altså bruken av kjemikalier ut.

Byggeperioden har nå vart siden august 2019, og det har vært – og er fortsatt – mange ulike aktører involvert. Igangkjøring av filterparken er forventet i januar, og bygging av linje 2 med Hias-prosessen starter også på nyåret, sier prosjektleder Trond Ståle Nessmo, prosjektleder i Hias IKS.

Se film fra arbeidet med påfylling av brikker her.