Svensk kommune vil gjenvinne toalettpapir

Tranås kommune har skapt overskrifter over hele Sverige med sin nye avfallsplan. Kommunen har tatt et initiativ for å redusere belastningen på renseanleggene, ved å redusere mengden toalettpapir.

0

I Tranås kommunes nye avfallsplan er det forslag om å undersøke muligheten for å redusere mengden toalettpapir i avløpsvannet. Forslaget innebærer at kommunale innbyggere skal legge toalettpapiret i en egen beholder i stedet for å skylle det direkte på toalettet, som ofte gjøres i land der kloakkanlegg og toaletter ikke klarer å svelge unna toalettpapir.

I et utviklingsprosjekt ønsker man å se på gevinstene hvis tilførselen av organisk materiale fra toalettpapir reduseres og hvordan det påvirker renseprosessene.

Kommunen vil også undersøke hvilke muligheter en kildesortering av papiret vil gi. Man tror det vil være mulig å motta mer avløpsvann uten å dimensjonere et renseanlegg når antall innbyggere i kommunen øker

– Vi er egentlig et utviklingsland, som legger så mye ressurser i avløpsvannet vårt. Det handler i bunn og grunn om en atferdsendring. Vi legger utrolig mye press på miljøet og teknologien, sier Torbjörn Adolfsson, sier leder for vann og avfall i Tranås kommune, som står bak det nye forslaget, til Tranås Tidning.

I et første trinn ønsker kommunen å gå videre og evaluere hvordan et mulig resirkuleringssystem for toalettpapir skal kunne fungere. Man regner med å få om midler fra Avfall Sveriges til en utviklingsinvestering for prosjektet.

– Egentlig sier det seg selv. Bare fordi vi er komfortable og har en teknologi som muliggjør dagens løsning, trenger det ikke å være slik. Det er vår adferd og teknologi som får det til å se ut som det gjør i våre innsjøer og bekker.

For noen år siden gjennomførte kommunene Tranås og Aneby et felles prosjekt, med en ny type toaletter med redusert vannmengde. Toalettvannet ble samlet opp i en lukket tank som ble tømt i et gjenvinningsanlegg. Et av toalettsetene man brukte, og som nå er godkjent i et syklustilpasset avløp er urinseparator, som har to utganger. Man urinerer i den fremre skålen, legger toalettpapiret i søpla og bruk minimalt med vann. Den bakre skålen brukes som et vanlig toalett.

– Hva ville skje hvis den samme tenkningen ble implementert i stor skala? I stedet for å redusere mengden skylling, ville vi sortere tissepapiret for å redusere tilførselen av organisk materiale til avløpsvannet, men uten å skifte toalett, selvfølgelig. Ganske morsomt egentlig at vi legger til noe som krever rensing, som vi enkelt kan sortere ved kilden, sier kommunen på sin hjemmeside.

Høy belastning med organisk materiale (BOD7) er en utfordring som renseanlegget i kommunen har håndtert i lang tid.
– Vi vil også undersøke hvilke muligheter en kildesortering vil gi. For eksempel kan vi være i stand til å motta mer avløpsvann uten å dimensjonere anlegget når antall innbyggere i kommunen øker, vi kan kanskje redusere energiforbruket vårt ved å redusere pumpingen på ledningsnettet og kanskje kan vi få bedre behandling som bidrar til bedre vannkvalitet i Svartån og Sommen. Vi vil også undersøke holdninger og hvordan man best implementerer endringen, hvilke forhold som er nødvendige. Betyr avfallsplanen at toalettpapir på toalettet kan forbys? Nei. En slik endring må gjøres i kommunens avfallsbestemmelser, som avgjøres av kommunestyret, sier kommunen på sin hjemmeside.