Spyler toalettene med regnvann

Spyler toalettene med regnvann i stedet for drikkevann. Regnvannsspylingen vil utgjøre 80% av vannbehovet for de rundt 40 toalettene på kontoreiendommen der LBVA har sine lokaler.

0

Det kommunale selskapet Laholmsbuktens VA AB (LBVA) i Halmstad er et av de første selskapene i Sverige som spyler sine toaletter med regnvann i stedet for drikkevann.

Regnvannsspylingen utgjør 80% av vannbehovet for de rundt 40 toalettene på kontoreiendommen der LBVA har sine lokaler.

På eiendommen hvor LBVA og miljø- og anleggsadministrasjonen har sine kontorlokaler i Halmstad, er det rundt 40 toaletter, og alle skylles nå i stedet med regnvann. LBVA har drevet dette vannsmarte prosjektet i samarbeid med selskapet 4evergreen, som har sin spisskompetanse innen kloakkrensing.

Man ser på dette som en bærekraftig og vannsmart løsning som man anbefaler at både selskaper og enkeltpersoner kan følge.

– Målet er at 80% av vannbehovet for spyling gjennom året skal erstattes med regnvann, sier prosjektleder Fredrik Christensson ved LBVA. I løpet av den tørre sommerperioden, fra mai til september, kan det hende vi trenger å supplere med drikkevann for spyling, som i så fall automatisk blir slått i tanken når det er nødvendig.

Regnvann samles opp og transporteres via en nedløpsrør til forskjellige vanntanker. Vannet føres deretter via separate rør til en pumpe som distribuerer vannet via forskjellige rørnettverk som er koblet til toalettene. Vannmålere mottar måledata og leser vannmengden som rapporteres på samme måte som i for eksempel et solcellepanelanlegg. Vannmålerne viser hvor mange kubikkmeter vann som er spart.

– Selv private eiendomseiere kan bruke lignende løsninger ved å grave en tank i hagen som samler opp regnvann via nedløpsrør. Tanken kan deretter kobles via et rør inn i huset til toalettet, og vaskemaskinen vil også fungere, sier Fredrik Christensson.

Det kommunale selskapet har utnevnt egne ambassadører for vannsparing.
Vannambassadørene ved LBVA er ansatte som aktivt bruker og sprer betydningen av behovet for å være vannsmarte i hverdagen og internt arbeide på en drivende måte med selskapets vannsmarte løsninger. Gjennom enkle tiltak i hverdagen oppvordrer man inn byggerne til å være vannsmarte og bidra til mer bærekraft.

– Vi er ansvarlige for den generelle vann- og avløpsforsyningen i kommunene våre. Noe vi gjør fra et bærekraftig perspektiv, og det er åpenbart for oss å være i front og være forbilder. At vi nå har vannambassadører er en del av dette, sier Fredrik Christensson, forretningsutvikler i LBVA.

VA-selskapet har opprettet en egen side om vannsparing