Sentrum av Lviv (Lemberg), Ukraina. Foto: Jan Mehlich wikipedia commons lisens

Skal levere hydrolyseanlegg til biogassproduksjon i Lviv

Et konsortium av Cambi og det slovenske ingeniørfirmaet Riko har fått en kontrakt om å bygge et prosessanlegg for termisk hydrolyseslam i byen Lviv. Lviv kommune har besluttet å bygge et nytt slambehandlingsanlegg med biogassproduksjon, basert på Cambis termiske hydrolyseprosess etterfulgt av avansert anaerob gassproduksjon.

0

Lviv bys felles virksomhet for vann og avløp vil finansiere det nye anlegget, med støtte fra Den europeiske banken for gjenoppbygging og utvikling (EBRD), Nordic Environment Finance Corporation (NEFCO), John Nurminen Foundation og Øst-Europa energieffektivitet og miljøpartnerskap (E5P).

Lviv har omtrent 720 000 innbyggere, og avløpet i dag slippes ut i Poltva-elven, som renner ut i Østersjøen. For tiden deponeres kloakkslam fra byen uten å bli utnyttet og frigjør klimagasser ved siden av å føre til høye fosfor- og nitrogenbelastninger som forurenser Østersjøen.

Jacek Kosciukiewicz, salgsleder for Cambi i Øst Europa signerer kontrakten

Prosjektet vil redusere næringsforurensning, samt klimagassutslipp med 128 600 tonn CO2 årlig. Dette tilsvarer å fjerne rundt 90 000 biler fra gatene i Lviv.

De termiske hydrolyse- og biogassanleggene er planlagt satt i drift i 2024, og arbeidene begynner i desember 2020. Det biologiske sluttproduktet vil ha god kvalitet og være fri for patogener, noe som gjør det egnet for bruk i landbruk.

– Dette prosjektet vil gjøre kloakkslambehandling i en av Ukrainas større byer langt mer bærekraftig. For Cambi er dette et strategisk gjennombrudd i Ukraina, et stort og lovende marked, sa Eirik Fadnes, administrerende direktør i Cambi Group under åpningen.

Den totale kontraktsverdien er € 31,5 millioner.

Cambi er en leverandør av teknologi og løsninger for bærekraftig forvaltning av bioløsninger ved avløpsanlegg. Siden 1992 har Cambi utviklet en bevist og patentert kjerneteknologi, bygget en portefølje av termiske hydrolyseanlegg globalt. Den termiske hydrolyseprosessen øker fornybar energi fra biogass, reduserer klimagassutslipp og ødelegger patogener og andre skadelige stoffer, noe som muliggjør produksjon av organisk gjødsel og forskjellige jordprodukter.

Riko er et internasjonalt ingeniørfirma, kombinerer sin internasjonale erfaring med planlegging og gjennomføring av prosjekter innen teknologisk utstyr, energikraftsystemer, miljøvern, logistikksystemer og engineering. Med fokus på ingeniørarbeid og som representanter for europeiske produsenter med sterkt rykte, har Riko lang erfaring med å levere teknologier i Russland, Hviterussland, Ukraina, Makedonia, Serbia og EU-land.