Eksempler på tegninger som kan deles i dwg format

Gjenbruk av digitale tegninger på vann- og avløpskummer

Nytenking og godt samarbeid har gjort prinsippkummene til Lillehammer, Øyer og Gausdal tilgjengelig for alle og enhver. Dermed kan andre kommuner spare både tid og penger ved å ta utgangspunkt i ferdige tegninger.

0

Da Norconsult fikk det nokså tradisjonelle oppdraget om å lage prinsipptegninger for nye vann- og avløpskummer for Lillehammer, Øyer og Gausdal kommune, så kommunene og rådgiverne en mulighet for å samarbeide på en helt ny måte.

– Underveis i prosjektet forsøkte vi å tenke åpent med kommunene rundt hvordan vi kunne løse oppdraget på en ny måte, og få en løsning som faktisk er gjenbrukbar. Vi så på flere muligheter, men endte til slutt med redigerbare dwg-filer, sier VA-ingeniør Even Kipperberg i Norconsult.

Prosjektgruppen innså fort at dette var et produkt mange andre kommuner også kunne ha nytte av, og Norconsult fikk i samarbeid med Trimble gjort hele kum-biblioteket til Lillehammer, Øyer og Gausdal tilgjengelig i produktbiblioteket for alle andre brukere i Novapoint. Trimble (tidligere kjent som Vianova Systems) er en markedsleder i Norden innen programvareløsninger for prosjektering av samferdselsinfrastruktur.

– Jeg vil gi ros til både Trimble og kommunene for utmerket fremoverlent tenking og samarbeid. Spesielt har det vært viktig at kommunene, som jo egentlig eier modellene, har gått med på å gjøre dem tilgjengelige for alle. De har tross alt brukt en del penger på få utviklet dette, sier Kipperberg.

Samarbeid mellom kunden, Norconsult og Trimble

Modellene Norconsult utviklet for kommunene inneholdt objekter fra Trimbles produktbibliotek, og etter at arbeidet var ferdig tok teamet kontakt med Trimble for å avklare spørsmål rundt rettighetene.

Heidi Berg, business development manager i Trimble Norge.

– Norconsult kontaktet oss om en jobb de hadde gjort for Lillehammer kommune. De hadde produsert noen prinsippkummer og brukt deler fra Trimbles produktbibliotek i arbeidet. De ønsket å være ryddige og lurte på hvordan så vi på det, forklarer Heidi Berg, Business Development Manager i Trimble Norge.

– Det er veldig positivt at en kommune tar ansvar og ønsket å standardisere disse prinsippkummene, og vi foreslo likegodt å ta det hele enda lengre, ved å implementere alt i produktbiblioteket vårt, og dermed gjøre prinsippkummene tilgjengelig for absolutt alle, sier Berg.

Ved at prinsippskissene fra Lillehammer, Øyer og Gausdal blir tilgjengelig på denne måten kan andre kommuner spare kostnader ved fremtidig prosjektering. Kvaliteten på det som produseres ved bygging øker.

– For de tre kommunene var det viktig å få en standardisering av kummer gjennom prinsipptegninger og modeller, slik at vi kan spare ressurser på prosjektering av nye VA-anlegg. I tillegg ønsker Lillehammer, Gausdal og Øyer kommuner å bidra til en større delingskultur innen VA-bransjen og kommune-Norge. Dessverre mangler vi fortsatt litt delingsstruktur, det er for eksempel ikke mulig å laste opp dwg-filer på VA-norm.no, men vi deler tegningene med alle som tar kontakt og åpner gjerne for at andre programvareleverandører kan implementere modellene i sine programvarer, sier Knut A. Myklebust-Vårvang, driftsingeniør Lillehammer kommune.