Enklere service og vedlikehold på pumpe i gliderigg

Ved å montere pumpa fast i en glidende rigg kan man på en enkel og trygg måte demontere hus og motor, og dermed hurtig få tilgang til innsiden av pumpehuset. Riggen gjør at alle deler holdes stødig på plass. Man trenger hverken kran eller andre løftemekanismer.

0

En smart løsning for montering av tørroppstilte pumper som har bredt seg med rekordfart i utlandet er bruk av en såkalt gliderigg. Den holder alle deler på plass og etter å ha løsnet noen bolter kan man enkelt komme til for å foreta service og vedlikehold på pumpehuset.

– Pumper er ofte tunge og store, og som regel finnes det ikke noe spesiell tilrettelegging annet en en kran eller en vinsj, enten vi snakker om en pumpestasjon eller i et prosessanlegg. Dermed kan det være krevende å holde pumpa fast og få makt med verktøy. Men med en enkel gliderigg har man alt montert fast i riggen og man trenger ikke ta så mye hensyn til vekt eller håndtering. Det er bare å løsne skruene og trekke pumpa ut, så er det klart for sjekk av pumpehus, fjerning av uønskede elementer i pumpehuset eller skifte av impeller, forteller Håvard Næss ved KSB, som gjerne anbefaler flere å vurdere å montere pumpene på denne måten.

Amarex med kjølekappe er tilgjengelig i opptil DN300, med en kapasitet Qmax = 2000m³/h og en løftehøyde på maks 50m. Pumpene er designet for medietemperatur på 40°C og omgivelsestemperatur på 55°C

Løsningen brukes både på renseanlegg og på pumpestasjoner i forbindelse med pumping på både slam, avløpsvann og overvann og slam.

– I forbindelse med Korona epidemien har bruken av toaletter endret seg en del. Folk kaster mer servietter og kluter. Mange kommuner har slitt med en større mengde filler og våtservietter i avløpssystemet, og det går mye ekstra tid til service og ettersyn. Behovet for demontering og service på spillvannspumper har vært i sterk økning, forteller Næss.

I år lå det nettopp i planene til Næss å presentere denne løsningen på messer, møter og samlinger, men slike aktiviteter har Korona epidemien satt ut av spill.

– Koronaen kom oss dessverre i forkjøpet. Dialogen med kunder og brukere har dermed blitt begrenset til telefon, nettmøter og digital kommunikasjon. Mange nye lanseringer har dermed fått en trang fødsel, slik som denne glideriggen, sier Næss som likevel har store forventinger til glideriggen, på tross av vanskeligheter med å nå ut til kundene.

Håvard Næss hos KSB

– Det blir naurligvis mye jobbing fra hjemmekontor. Jeg savner personlig kontakt med kommunefolk, andre brukere og rådgivere. Man lærer alltid noe nytt når man kommer seg ut i kommunen, det er alltid dedikerte folk som stiller gode spørsmål, det er alltid noe nytt, sier Håvard Næss.

I pumpestasjoner blir det fortsatt i de fleste tilfeller benyttet dykkpumper eller tørroppstilte kloakkpumper. Der man snakker om tørroppstilte pumper blir dette vanligvis levert som tørroppstilt kloakkpumpe med standard motor i IP55, eller som tørroppstilt dykkpumpe i IP68.

– Vi ser økende etterspørsel etter tørroppstilte dykkpumper. Disse blir særlig benyttet der det kan være fare for oversvømmelse i pumperommet. Disse pumpene vil da fungere like bra selv hvis dette skulle skje. Men når det kommer til vedlikehold av tørroppstilte dykkpumper, har det inntil nylig vært en mer omfattende jobb enn det har vært er med kloakkpumper i IP55. Nå har vi altså en løsning på dette; ved å kunne levere ramme sammen med en IP68 pumpe som enkelt kan deles for sjekk av impeller og eventuelt skifte av tetning, forteller Håvard Næss hos KSB.