Heidenreich kan glede seg over et rekordår i 2020, og det i et år som har vært alt annet et normalt, med korona, nedstengning og stor usikkerhet. Her ser vi fra venstre. VA- direktør Morten Lerengen, adm. direktør Bjørn Moen, og salgsdirektør VVS Ole Petter Klavestad. De berømmer alle ansatte i Heidenreich for en kjempejobb i 2020.

Korona-året 2020 har gitt stor økning for Heidenreich

Selv om 2020 har væært et krevende år har Heidenreich hatt en omsetningsvekst på nesten 20 prosent, og dermed lagt bak seg det beste året noensinne.

0

2020 vil bli stående i historiebøkene som korona-året, også hos Heidenreich.

– Vi har tatt mange grep underveis, med ulike restriksjoner gjennom året. Noen har ment vi har vært den strengeste av grossisten når det gjelder restriksjoner, men for oss er det viktigste å ivareta ansatte og kunder i tillegg til å opprettholde normal drift. Våre ansatte har virkelig tatt situasjonen på alvor og forholdt seg til reglene, og samtidig gjort alt de kunne for å ha varer tilgengelig for våre kunder, sier adm.direktør Bjørn Moen i Heidenreich i et intervju med nettstedet VVSForum.

Beste år hittil
Selv om 2020 ble et krevende år har Heidenreich hatt en omsetningsvekst på nesten 20 prosent, og dermed lagt bak seg det beste året noensinne.

– Vi hadde omsetningsrekord og all time high i fire av årets 12 måneder. Totalt endte vi opp med en omsetningsvekst på nesten 20 prosent, og det med en salgsorganisasjon som i store deler av året har vært på hjemmekontor, samt at vi har hatt strenge restriksjoner i våre butikker. I tillegg har vi klart å redusere kostnadsgraden betydelig, og organisasjonen har gjort sitt ytterste for å levere og innfri våre kunders forventninger.

Økte markedsandeler
Moen poengterer at de gjennom 2020 har styrket forholdet til sine beste kunder, og at de har tatt betydelige markedsandeler i løpet av fjoråret.
– En annen årsak til vår vekst mener vi kommer av at markedet setter pris på en ren VA og VVS grossist. Heidenreich har hatt en kraftig økning hos både kjedekunder, større prosjektkunder og frittstående VA- og VVS kunder.

Han forteller videre at de også har valgt å avslutte noen samarbeidsavtaler hvor deres forventninger ikke har blitt innfridd.

Dere har hatt en samarbeidsavtale med VVS Norge. Er den berørt av det?
– For 2021 har vi ingen samarbeidsavtale direkte med VVS Norge. Men alle medlemsbedrifter som ønsker å handle hos oss er selvfølgelig velkommen til det. Da gjøres det individuelle avtaler, og vi har laget en prisplan med priser og leveringsbetingelser som ligger klart i forhold til det, påpeker Moen.

Ønsker 2021 velkommen
Heidenreich går inn i 2021 med store forventinger og er optimistiske til hva det nye året vil bringe.
– Selv om korona-restriksjonene vil vare en stund fremover, tror vi at vaksineprogrammet som nå er startet vil bringe oss raskt tilbake til normale tilstander. Det er mye som skal tas igjen i samfunnet, og Heidenreich skal være der og fortsette å hjelpe våre kunder, påpeker Moen.

– Vi har jobbet for intern stolthet gjennom hele 2020, og Team Heidenreich har gjort en formidabel innsats. Vi har et godt og profesjonelt samarbeid med våre viktige kunder, og en god samhandling med leverandører og samarbeidspartnere. Dette skal bidra til videre suksess i 2021 og årene fremover, sier en optimistisk direktør avslutningsvis til VVSForum.