Eivind Omarhaug ved Krohne Norway med synlige bevis på at man tar miljø på alvor

Godt i gang med det grønne skiftet

Krohne ble nylig miljøsertifisert etter ISO 14001. Samtidig har man gått over til å benytte elektriske biler i tjeneste, installert solcellepaneler og gjennomført en rekke tiltak for å få ned karbon-avtrykket.

0

Krohne har valgt å gå for verdens mest anerkjente standard for miljøstyring, som er ISO 14001:2015. Med denne sertifiseringen vil man vise at man er sitt miljøansvar bevisst. Samtidig har man gjennomført en rekke gjennomgripende miljøtiltak i bedriften Krohne Norway.

– Det er veldig hyggelig på kunne fortelle at vi har klart å komme såpass langt i det grønne skiftet, og at miljøsertifiseringen er i mål. Vi har gjennom en årrekke lagt tid og ressurser i komme dit vi er i dag, men det stopper ikke der, det er en langsiktig prosess, sier daglig leder Eivind Omarhaug, som merker at miljø er på agendaen hos mange kunder og at det forventes at bedriften kan dokumentere at det jobbes systematisk med å redusere belastningen på miljøet. ISO 14001 er en velkjent og anerkjent standard som fokuserer på hvordan man kan redusere belastningen og samtidig se på miljøarbeidet som en mulighet til å styrke bedriftens posisjon i markedet. 

– Vi skal ivareta et miljøfokus i alt vi foretar oss. Når alle Krohnes produksjonsanlegg ute i Europa og dessuten vi her i Norge har samme sertifisering, kan våre kunder være trygge på at produktene vi leverer har en lavest mulig miljøpåvirkning, forteller Omarhaug.

Siden man kjøper en betydelig del befraktning har man som hovedprinsipp å benytte kun transportører som følger de strengeste reglene for miljøutslipp. 

Gjennom de siste 2 årene har man gjennomført flere omfattende energibesparende tiltak. 

– Vi har installert solcellepaneler på tak og fasade som gir oss en årsproduksjon på ca 90.000 kWt. Servicebil-parken moderniseres fortløpende og er EURO-klasse 6 og snart også elektrisk. Det har vært naturlig for oss å tilby våre ansatte lading av el-bil i arbeidstiden. Dette har medført at ca halvparten av de ansatte nå kjører elektrisk til og fra arbeid. For ytterligere å senke energiforbruket har vi installert varmepumper til oppvarming og kjøling av kontorlokaler, verksted og lager, forteller Omarhaug.

Kildesortering av avfall og kontinuerlig forbedring mht. valg av emballasje er i dag en naturlig del av Krohnes logistikk. Man tar dessuten imot retur av EE-avfall som leveres til godkjent behandlingsanlegg.

– Miljøsertifiseringen forplikter oss til å bidra en grønnere hverdag for alle, det være seg våre kunder, leverandører, miljøet og samfunnet for øvrig. Dette medfører naturligvis ekstra utgifter for oss, men det vil samtidig gi våre kunder en trygghet om at de samarbeider med en leverandør som tar miljøet på alvor, sier daglig leder Eivind Omarhaug.

Krohne Norway følger i ISO 9001 og ISO 14001. Løsningene man tilbyr skal være basert på dokumenterbare forhold som sikrer at man leverer riktig produkt som kunden oppfatter som bærekraftig. I tråd med ISO 14001 er målsetningen å definere, drifte, vedlikeholde og kontinuerling forbedre miljøarbeidet. Med dette ønsker man å beskytte miljøet og redusere forurensning til vann, luft og jord.

Krohne er en komplett leverandør av måletekniske løsninger for mengde, trykk, temperatur, nivå og analyse. Grunnlagt i 1921 med produksjon av VA metere. Hovedkontor i Duisburg, Tyskland og representert på alle kontinenter med ca 3700 ansatte. Fra kontor i Moss utfører Krohne Norway AS avd, Instrumentation salg, teknisk support, landsdekkende service, lokalt varelager, kurs og opplæring.