Skytsengler: Hallingtreffets faglige vertinner Martina B. Svedahl og Borghild T. Folkedal klarte nok en gang å skapet en god faglig energi og fikk mange positive tilbakemeldinger for måten de gjennomførte programmet på. Her under forberedelsene til årets treff. Foto: Hallingplast

Den digitale grøfta traff blink

Selv om savnet etter de sosiale rammene i fjellheimen er der, klarte Hallingtreffet nok en gang å engasjere og underholde. Treffet samlet 250 deltakere på internett og tilbakemeldingene er udelt positive.

0

Tilbakemeldingene på årets Hallingtreff taler sitt tydelige språk. Nok en gang har hallingene klart å formidle viktige faglige aspekter ved VA-bransjen. Samtidig klarte man å være et unikt samlingspunkt for de praktiske sidene ved VA-faget.

Det var ikke mangel på positive tilbakemeldinger fra deltakerne, som et utvalg av sitatene under viser:

«Veldig bra opplegg. Ikke en eneste foiler! Gode informative film og dialog i etterkant. Dyktige folk i studio. Lærte masse i løpet av dagen. Sitter mest på kontor og synes det var veldig fint å bli med ut i grøfta. Gjør gjerne dette igjen!»

«Flott gjennomført, kostnadseffektivt + bra med litt humor.»  

«Fysisk treff kan inte ersättas med digitala träff, men den digitala versionen är ett starkt komplement. Som här bevisat.»

» Prisverdig at arrangøren gjennomførte arrangementet digitalt i stedet for å avlyse. Dette er en ny måte for både arrangør og deltagere å gjennomføre et fagseminar på, men synes at arrangøren løste dette på en veldig fin måte. All honnør :)»

«Synes dere gjennomført et meget bra webinar som fløt veldig bra, fine faglige innlegg, godt med pauser, gode møteledere og ikke minst bra med litt humor innimellom.»

Ifølge Hallingplast bekrefter undersøkelsen i etterkant sitatene. Hele 97 prosent av de som besvarte evalueringen er enten veldig fornøyd eller fornøyd med innhold og gjennomføring av treffet på nett, selv om mange savnet det sosiale fellesskapet som treffet er så kjent for i norsk og nordisk vannbransje.

Fire avdelinger

Konferansen var delt inn i fire ulike bolker hvor hovedtemaene var informasjon om PE-materialets egenskaper, sjøledningsprosjekter, en bolk om tre ulike NoDig-temaer som kumrenovering, DieDraw og styrt boring i deponi. Det var også en bolk i regi av Rørinspeksjon Norge som tok for seg trykkprøving og uavhengig tredjepartskontroll. Disse bolkene fikk også en overveldende god mottakelse av de som har svart på undersøkelsen.

-Programkomiteen er svært fornøyd med tilbakemeldingene og trekker også fram alle bidragsytere som skapte høy kvalitet og solid engasjement i faglige diskusjoner underveis i bolkene. Mange bidro til å skape stort faglig engasjement med spørsmål og svar i chatten. 

100 prosent

Programlederne Martina B. Svedahl og Borghild T. Folkedal har fått mange positive tilbakemeldinger for måten de gjennomførte programmet på. Dette var to rådgivere fra Asplan Viak som hadde forberedt seg usedvanlig grundig. 100 prosent tilfredshet gir klar melding til arrangørene om hvem som bør lede 25 års jubileet 10.-12. januar 2022. 

Det ble høy score også på måten treffet var inndelt tidsmessig. Deltakerne mente «skoletimene og friminuttene» passet svært godt, og at én dags konferanse var passende lengde.

Humørspreder

Hallingdølen Pål Knutsson Medhus er godt kjent som humørspreder og inspirator gjennom en rekke Hallingtreff. Denne gang dukket han opp som lokal rørlegger og besserwisser under navnet Peder Røyrvik, som underveis i treffet måtte innrømme at også han hadde noe å lære på et Hallingtreff.
Tilbakemeldingene tyder på at skikkelsen slo svært godt an, og kanskje blir det ny deltakelse også for Peder på neste års Hallingtreff.. Der håper han å treffe folk ansikt til ansikt i den flotte Vestliahallen på Geilo. 

Trekkplaster under Hallingtreff 2020. De fleste ønsker seg tilbake til denne opprinnelige utgaven av treffet, selv om tilbakemeldingene på årets digitale versjon er udelt positiv.

Både fysisk og digitalt neste år?

Av de mer tekniske spørsmålene kom det også svært positive tilbakemeldinger, enten det gjaldt påmelding, oppfølging av arrangørene eller den digitale plattformen Zoom. 

Det store spørsmålet er dermed om digitalt treff kan erstatte det fysiske treffet.  Her ble det spurt om deltakerne ønsker et fysisk eller digitalt treff neste år, uavhengig av restriksjoner.  Et stort flertall svarte et klart ja på at de ønsker et fysisk treff, mens hver femte som svarte på undersøkelsen var også positive til en digital deltakelse.

I kommentarfeltet var det imidlertid flere som mente at en kombinasjon av fysisk og digitalt kan være det optimale. Det tar lang tid å komme til Geilo fra de sørligste og nordligste delene av landet, derfor vil arrangørene vurdere om en kombinasjon av fysisk og digitalt treff kan bli aktuelt for neste års 25-års jubileum, – om myndighetene tillater det.